Την Τετάρτη 26/3/2014 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προεδρείου του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., αποτελούμενο από τους συναδέλφους Γιώργο Γιαννακόπουλο, Μάκη Κατσίκα, Γιάννη Πούπκο και Αλέκο Πολίτη με τον Γενικό Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού της Εθνικής Τράπεζας, Αντώνη Αντωνόπουλο, και τον Διευθυντή Προσωπικού, Δημήτρη Χριστόπουλο.

Στη συνάντηση αυτή οι εκπρόσωποι του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. έθεσαν τα παρακάτω θέματα στα οποία υπήρξαν και οι σχετικές απαντήσεις των εκπροσώπων της Διοίκησης, τις οποίες και σας παραθέτουμε.

Α) ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ

Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. : Σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρείται το φαινόμενο στελέχη στις μονάδες του Δικτύου και στις Διευθύνσεις της Διοίκησης να αρνούνται να καταγράψουν τις υπερωρίες που κάνουν οι συνάδελφοι. Επίσης, αναφέραμε ότι στο ζήτημα της υπερεργασίας υπάρχει μια σύγχυση την οποία εκμεταλλεύονται ορισμένα στελέχη και δεν ενημερώνουν, μέσω του SAP, την Δ/νση Προσωπικού προκειμένου να πληρωθούν οι συνάδελφοι που εργάζονται στο χρονικό διάστημα που ορίζεται από το νόμο ως χρόνος υπερεργασίας (μια ώρα μετά τη λήξη του ωραρίου).

Στο ζήτημα της πληρωμής των ωρών που απασχολήθηκαν οι συνάδελφοι για τη παροχή των στοιχείων της Blackrock τονίσαμε για μια ακόμη φορά ότι οι συνάδελφοι διαμαρτύρονται ότι δεν πληρώθηκαν όλες οι ώρες που εργάστηκαν και επί πλέον ο τρόπος καταβολής των ωρών που πληρώθηκαν έγιναν με τρόπο που επιβαρύνθηκαν φορολογικά περισσότερο.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ :

(α) – Ώρες Υπερωριών : Οι κοι Αντωνόπουλος και Χριστόπουλος μας ενημέρωσαν ότι κάθε Γενική Δ/νση έχει εγκεκριμένο αριθμό υπερωριών και την εξουσιοδότηση από τον Δ/ντα Σύμβουλο να το χειρίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να καταγράφεται και να πληρώνεται η υπερωριακή απασχόληση των εργαζομένων συμπεριλαμβανομένης και της υπερεργασίας.

(β) Υπερεργασία  : (Απασχόληση μια ώρα μετά τη λήξη του ωραρίου)

Η καταγραφή της υπερεργασίας μπορεί να μην είναι υποχρεωτική όπως οι υπερωρίες αλλά οι επικεφαλής των μονάδων είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν, μέσω του SAP, την Δ/νση Προσωπικού προκειμένου να πληρώνονται στον κάθε συνάδελφο οι ώρες  που εργάζεται πέραν του Συμβατικού ωραρίου του.

Η καταγραφή και η πληρωμή της υπερεργασίας και της υπερωριακής απασχόλησης είναι δικαίωμα των εργαζομένων και υποχρέωση του εργοδότη η οποία απορρέει από την ισχύουσα εργατική νομοθεσία και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποφεύγεται, με οποιαδήποτε δικαιολογία, γιατί είναι σε βάρος μας και σε βάρος των Ασφαλιστικών μας Ταμείων (Τ.Υ.Π.Ε.Τ., εφάπαξ, Λογ/σμος Επικούρησης).

(γ) Υπερωρίες της  BLACKROCK : Ο κος Αντωνόπουλος και ο κ. Χριστόπουλος μας απάντησαν ότι πίστωσαν τον κάθε εργαζόμενο με το ποσό που τους έδωσε η αρμόδια Επιτροπή που είχε αναλάβει την καταγραφή των ωρών και ο τρόπος καταβολής έγινε μέσω μισθοδοσίας καθώς και η φορολογική επιβάρυνση έγιναν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

Δεσμεύτηκαν δε να επανέλθουν έπειτα από αίτημά μας στην Επιτροπή η οποία συγκέντρωσε τις  ώρες για την Black Rock για να εξακριβωθεί γιατί υπάρχει διάσταση μεταξύ των ωρών που ισχυρίζονται ότι έκαναν οι εργαζόμενοι σε σχέση μ΄αυτές που πληρώθηκαν και ότι θα μας ενημερώσουν το συντομότερο δυνατόν.

Β) ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. : Σε μια ακόμη συνάντηση θέσαμε την ανάγκη να γίνουν προσλήψεις, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εργασίας, για να καλυφθούν οι ανάγκες που δημιούργησε η τελευταία εθελουσία έξοδος.

Διοίκηση : Η Διοίκηση έχει δώσει εντολή και γίνεται η καταγραφή των αναγκών στην περιφέρεια προκειμένου να προβεί σε Δημόσιο Διαγωνισμό μέσω του ΑΣΕΠ, με στόχο οι νέοι συνάδελφοι να έχουν προσληφθεί στις αρχές του ερχόμενου Σεπτέμβρη.

Για τις περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, η Τράπεζα βρίσκεται σε επαφή με το Ι.Κ.Υ. (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών) προκειμένου σε εφαρμογή σχετικού ευρωπαϊκού προγράμματος του ΕΣΠΑ να προσληφθούν από το Ι.Κ.Υ. 200 πτυχιούχοι, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η μισθοδοσία των οποίων και τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών τους σπουδών θα πληρώνονται  από το Ι.Κ.Υ. Η υποχρέωση της Τράπεζας θα είναι να τους απασχολήσει τουλάχιστον για δύο επί πλέον χρόνια. Ο στόχος είναι οι 200 αυτοί νέοι να έχουν έρθει στην Τράπεζα τον ερχόμενο Οκτώβρη.

Γ) ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ

Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. : Οι εκπρόσωποι του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ζήτησαν την άμεση εφαρμογή της συμφωνίας Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. – Διοίκησης (ανακοίνωση Νο 101/22.1.2010) η υλοποίηση της οποίας έχει δραματικά καθυστερήσει με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να πληρώνουν οι ίδιοι από την τσέπη τους υποχρεώσεις της Τράπεζας. Παράλληλα, ζητήσαμε να κατατεθεί στους συναδέλφους δικαιούχους μια προκαταβολή έναντι των εξόδων που έχουν ήδη καταβάλει.

Διοίκηση : Οι δύο εκπρόσωποι της Διοίκησης δεσμεύτηκαν ότι ο νέος Κανονισμός Οδοιπορικών θα κυκλοφορήσει μέχρι το τέλος Απριλίου, ενώ δεν αποδέχτηκαν την παραπάνω πρόταση για την καταβολή προκαταβολής με την αιτιολογία ότι θα δημιουργηθεί μεγάλη αναστάτωση.

Δ) ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ

Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. : Ζητήσαμε χρονοδιάγραμμα για τις προαγωγές των Τμηματαρχών Β΄σε Α’, τις τοποθετήσεις στα καταστήματα και στις Διευθύνσεις της Διοίκησης και για τις μετατάξεις Βοηθητικού προσωπικού.

Διοίκηση : Οι εκπρόσωποι της Διοίκησης δεσμεύτηκαν ότι οι προαγωγές των Τμηματαρχών Β’ σε Α’ θα γίνουν εντός του ερχόμενου Μαΐου, τα συμβούλια των Διευθυντών στις αρχές Απριλίου και οι μετατάξεις του Βοηθητικού προσωπικού τον ερχόμενο Ιούλιο. Για τις τοποθετήσεις στις Διευθύνσεις στις θέσεις προϊσταμένων Τμήματος και Υπηρεσίας  έχει ζητηθεί  από τους Γενικούς Διευθυντές η επικαιροποίηση των παλαιών προτάσεων και το σχετικό συμβούλιο τοποθετήσεων θα γίνει τον ερχόμενο Ιούνιο.

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. συνεχίζει τις προσπάθειες και αναλαμβάνει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες ώστε να διασφαλιστούν και να προωθηθούν τα συμφέροντα των εργαζομένων της Ε.Τ.Ε. με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και καλεί όλους τους εργαζόμενους να παραμείνουν συσπειρωμένοι γύρω από το Σωματείο τους γιατί είναι ο μόνος τρόπος να διασφαλιστούν τα δικαιώματά μας.

Share This

Share This

Share this post with your friends!