Συναδέλφισσες/Συνάδελφοι

Την Πέμπτη 17/3/2022 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προεδρείου του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. με τη Διοίκηση για θέματα του Δικτύου. Από την πλευρά της Διοίκησης συμμετείχαν η Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού κα Ε. Χατζηιωάννου, η Β. Γενική Διευθύντρια κα Α. Ναζίδου, ο Β. Γενικός Διευθυντής κ. Γ. Αρμελινιός, ο Διευθυντής Δικτύου Α΄ κ. Δ. Ζαπάντης, ο Διευθυντής Δικτύου Β΄ κ. Χ. Πανταζής και η Διευθύντρια Στρατηγικής Δικτύου Καταστημάτων κα  Χ. Δημητρίου.

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. παρουσίασε αναλυτικά τις θέσεις του και ανέδειξε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Δίκτυο. Παράλληλα, τοποθετήθηκε και για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ο.Τ.Ο.Ε. και Τραπεζών για τη νέα Κλαδική Σύμβαση που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Αναλυτικά:

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Ο.Τ.Ο.Ε. – ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Εισαγωγικά, το Προεδρείο αναφέρθηκε στα αποτελέσματα που ανακοίνωσε την Τετάρτη 16/3/2022 η Τράπεζα για το έτος 2021. Η Ε.Τ.Ε. εμφάνισε κέρδη σχεδόν € 900 εκ. ενώ τα αποτελέσματα συνολικά του Κλάδου για το 2021 προσεγγίζουν ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Με βάση τα παραπάνω, τονίσαμε ότι η πρόταση των Τραπεζών στην συνάντηση με την Ο.Τ.Ο.Ε. που πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα (16/3/2022) είναι εκτός πραγματικότητας. Οι Διοικήσεις των Τραπεζών οφείλουν στην επόμενη συνάντηση (Τρίτη 22/3) να έρθουν με νέα πρόταση η οποία θα αναγνωρίζει την προσφορά των τραπεζοϋπαλλήλων και θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους.

Αναμένουμε από την Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, με το ειδικό βάρος που διαθέτει και τον κρίσιμο ρόλο που παίζει διαχρονικά στις συλλογικές διαπραγματεύσεις του Κλάδου, να συμβάλει με θετικό τρόπο στις διαπραγματεύσεις για την Κλαδική Σύμβαση ώστε να καταλήξουν σε συμφωνία. Συμφωνία που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των εργαζόμενων και θα αναγνωρίζει την πολυετή προσφορά τους στην σταθεροποίηση και στην ανάπτυξη του τραπεζικού συστήματος.

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. έκανε σαφές ότι διαθέτει όλες του τις δυνάμεις για την επιτυχή κατάληξη των διαπραγματεύσεων και θα πρωτοστατήσει σε οποιαδήποτε δράση και κινητοποίηση αποφασίσει η Ομοσπονδία, εφόσον χρειαστεί.

 

 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Το νέο Πελατοκεντρικό μοντέλο που πρόκειται να εφαρμοσθεί τον ερχόμενο Απρίλιο παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες. Βασίζεται σε μία σειρά δεδομένων και παραδοχών που απέχουν πολύ από την πραγματικότητα με αποτέλεσμα να δημιουργούνται δυσκολίες στην εφαρμογή του. Θεωρούμε ότι τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται δεν είναι θέσφατα και δεν μπορεί να έχουν τον κυρίαρχο ρόλο στη διαμόρφωση της τελικής δομής κάθε Καταστήματος. Οι τελικές αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται από τα αρμόδια στελέχη, που έχουν και την ευθύνη, σε συνεργασία με τα Καταστήματα.

Η Διοίκηση ενημέρωσε ότι στο νέο Πελατοκεντρικό προβλέπεται ανακατανομή του υφιστάμενου προσωπικού στις Μονάδες, με βάση τις νέες συνθήκες και αποδέχτηκε ότι δεν τίθεται θέμα «πλεονάζοντος» προσωπικού στα Καταστήματα, ανεξαρτήτως των προβλέψεων του Μοντέλου.

Απαιτήσαμε να μη χαθούν θέσεις ευθύνης και να μην υπάρξουν βλαπτικές οικονομικές μεταβολές. Ζητήσαμε για θέσεις ευθύνης που δεν προβλέπονται από την εφαρμογή του νέου μοντέλου, να παραμείνουν ως προσωποπαγείς. Μετά από την πίεση που άσκησε ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., η Διοίκηση δεσμεύτηκε να το επανεξετάσει και να μας απαντήσει άμεσα.

Στη συνάντηση επιβεβαιώθηκε εκ νέου και η θέση της Τράπεζας ότι οι συνάδελφοι που απασχολούνται στα Hubs που κλείνουν θα μετακινηθούν στα ενήμερα δάνεια, όπως εξάλλου είχε ζητήσει και ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

Τέλος, τονίσαμε ότι οι όποιες μετακινήσεις από το Δίκτυο σε κεντροποιημένες μονάδες Διοίκησης θα πρέπει να γίνονται σε εθελοντική βάση με σωστό προγραμματισμό και όχι αιφνιδιαστικά, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των Καταστημάτων.

 

ΚΕΝΤΡΟΠΟΙΗΣΗ

Μέχρι στιγμής, η επιδιωκόμενη αποσυμφόρηση των Καταστημάτων από εργασίες που κεντροποιούνται δεν έχει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Αντίθετα, η βιαστική υλοποίηση της κεντροποίησης χωρίς στελέχωση με επαρκή αριθμό εργαζόμενων, έχει πολλαπλασιάσει τους χρόνους εκτέλεσης πολλών εργασιών και έχει επιβαρύνει υπέρμετρα τους εργαζόμενους στα Καταστήματα, οδηγεί σε υπερβολική πίεση και συχνή παραβίαση του ωραρίου εργασίας ενώ δημιουργεί και δυσαρέσκεια στην πελατεία. Τονίσαμε ιδιαίτερα ότι στο σχεδιασμό είναι απαραίτητο να μετέχουν με τις γνώσεις τους και την πείρα τους και εργαζόμενοι του Δικτύου καθώς αυτοί είναι και οι τελικοί αποδέκτες.

Η Διοίκηση αναγνώρισε ότι το project «έχει δρόμο» και περιθώρια βελτίωσης ενώ τα επόμενα στάδια κεντροποίησης θα υλοποιηθούν λαμβάνοντας υπόψη και τη μέχρι σήμερα εμπειρία. Η Διοίκηση μας ενημέρωσε ότι πλέον στις συναντήσεις ανατροφοδότησης καλούνται και συμμετέχουν  συνάδελφοι από τα Καταστήματα.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Η Διοίκηση δήλωσε ότι δεν είναι ακόμα έτοιμη να παρουσιάσει τα στοιχεία για τη νέα κατηγοριοποίηση των Καταστημάτων. Συμφωνήθηκε ότι θα υπάρξει διαβούλευση με τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. για την κατηγοριοποίηση σε νέα συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί ειδικά για το συγκεκριμένο θέμα.

 

ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

Επαναλάβαμε την πάγια θέση μας ενάντια στη συρρίκνωση του Δικτύου Καταστημάτων. Η Διοίκηση, αντίθετα με τις φήμες και τα σχετικά δημοσιεύματα, δήλωσε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένα σχέδιο ή εντολή για μαζική συγχώνευση Καταστημάτων, όπως στο παρελθόν. Τυχόν συγχωνεύσεις που μπορεί να υλοποιηθούν στο άμεσο μέλλον θα αφορούν σε μεμονωμένες περιπτώσεις.

 

TELLERLESS ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Το πρόγραμμα είναι πιλοτικό και με την προγραμματισμένη άμεση ένταξη σε αυτό 5 μονάδων, θα αφορά συνολικά 8 Καταστήματα ενώ προβλέπεται και η τακτική επαναξιολόγησή του. Διευρυμένο ωράριο θα διατηρήσουν μόνο οι Μονάδες που προέρχονται από ibank stores. Τα υπόλοιπα πιλοτικά Καταστήματα θα διατηρήσουν το συμβατικό τους ωράριο και την τυπική δομή των Καταστημάτων της αντίστοιχης κατηγορίας.

 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ

Τονίσαμε ότι η στοχοθεσία των Καταστημάτων θα πρέπει να είναι ρεαλιστική, όπως άλλωστε προβλέπεται και στον Κανονισμό Αξιολόγησης, ενώ τα Καταστήματα θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωσή της. Δυστυχώς, έχουμε διαπιστώσει ότι σε πολλές περιπτώσεις από τρίμηνο σε τρίμηνο υπάρχει μέχρι και υπερδιπλασιασμός στόχων, που κατά την άποψή μας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η αφόρητη πίεση που υφίσταται το Δίκτυο δεν μπορεί να γίνει ανεκτή από τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. Κανείς δεν πρέπει να λησμονεί την 10ετή οικονομική κρίση καθώς και τις αιτίες που οδήγησαν το τραπεζικό σύστημα σε κρίση. Η άκριτη πίεση για επίτευξη στόχων ήταν μία από τις βασικές αιτίες.

Η Διοίκηση αντέτεινε ότι έχουν τεθεί μεγαλύτεροι στόχοι σε κατηγορίες όπου η Τράπεζα υστερεί σημαντικά σε σχέση με τον ανταγωνισμό και υποστήριξε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δίνονται τα κατάλληλα εργαλεία και κατευθύνσεις.

Η θέση της Τράπεζας απέναντι στον ανταγωνισμό δεν πρέπει και δεν μπορεί να είναι αφορμή για περαιτέρω επιβάρυνση των εργαζόμενων.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τονίσαμε την ιδιαίτερη βαρύτητα που δίνουμε ως Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. στην επαρκή εκπαίδευση του Προσωπικού και στην ανάγκη αυτή να είναι απρόσκοπτη καθώς είναι συχνό φαινόμενο η παρακολούθηση σεμιναρίων να πραγματοποιείται με παράλληλη εξυπηρέτηση της πελατείας, συμμετοχή σε τηλεδιασκέψεις ή άσκηση καθηκόντων.

Η Διοίκηση συμφώνησε απόλυτα με τη θέση μας και διαβεβαίωσε ότι έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες ώστε η παρακολούθηση των σεμιναρίων να γίνεται είτε από το σπίτι είτε σε πλήρως απομονωμένο χώρο της μονάδας, χωρίς παράλληλη άσκηση άλλων καθηκόντων.

Πλέον, αναμένουμε οι οδηγίες αυτές να τηρούνται και στην πράξη.

 

 Συναδέλφισσες/Συνάδελφοι

Έχουμε τονίσει με κάθε ευκαιρία ότι το Δίκτυο της Τράπεζας αποτελεί προτεραιότητα για το Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. Η Διοίκηση έχει αναγνωρίσει και επαινέσει επανειλημμένα τους εργαζόμενους στα Καταστήματα για την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό τους.

Αυτή η αναγνώριση δεν πρέπει να μένει μόνο στα λόγια.

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. με συστηματικές παρεμβάσεις στην καθημερινή λειτουργία του Δικτύου, θα προασπίζει τα εργασιακά δικαιώματα όλων των συναδέλφων που έχουν υπερβάλει εαυτό, ώστε  να μπορεί σήμερα η Τράπεζα να ανακοινώνει αποτελέσματα με υψηλή κερδοφορία. 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

H ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ PDF

Share This

Share This

Share this post with your friends!