Το νέο Προεδρείο του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. προχώρησε σε μια σειρά διαδοχικών συναντήσεων, τόσο για θέματα προσωπικού με τον κ. Χριστόπουλο όσο και για θέματα που αφορούν στο Δίκτυο με τον κ. Γεωργίου και την κ. Τζάκου, με σκοπό την πλήρη και αναλυτική ενημέρωση για μια σειρά από ανοιχτά και εκκρεμή θέματα.

Αναφορικά με τα θέματα της Διεύθυνση Προσωπικού:

1. Προαγωγές κατ’ αρχαιότητα

Οι προαγωγές μέχρι και στο βαθμό του Λογιστή Ά με valeur μέχρι και 1.7.2014 θα ολοκληρωθούν έως το Πάσχα.

2. Προώθηση tellers

Θα επισπευσθούν οι προωθήσεις των tellers με στόχο να ενσωματωθούν στις προαγωγές.

3. Καταστήματα 6ης κατηγορίας

Το επόμενο διάστημα ολοκληρώνεται η διαδικασία για την κάλυψη των 128 θέσεων Υποδιευθυντών.

4. Μετατάξεις

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού είναι έτοιμη να προχωρήσει στην ένταξη – μετάταξη 372 συναδέλφων.

Όσον αφορά στο επίδομα ξένης γλώσσας και στην προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση από την Διεύθυνση Προσωπικού μέσω της εσωτερικής επικοινωνίας της Τράπεζας.

Σε ότι αφορά στο Δίκτυο και στην εφαρμογή του πελατοκεντρικού προγράμματος σε όλα τα καταστήματα, αναστέλλεται η έκδοση της εγκυκλίου για την ένταξη των καταστημάτων στο πρόγραμμα.

Συμφωνήθηκε νέα συνάντηση όπου θα έχουμε τη δυνατότητα, να ενημερωθούμε αναλυτικά για όλες τις πτυχές του πελατοκεντρικού μοντέλου και ταυτόχρονα να θέσουμε το πλαίσιο των θέσεων μας, έτσι ώστε να προστατέψουμε την υπηρεσιακή εξέλιξη των εργαζομένων στα καταστήματα και τα εργασιακά μας δικαιώματα.

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. με οδηγό τους άξονες του προγραμματισμού δράσης που έχει διαμορφώσει και αποφασίσει θα παρεμβαίνει καθημερινά με συστηματικό τρόπο, έτσι ώστε να προασπίζει τα εργασιακά δικαιώματα όλων των εργαζομένων στην Εθνική Τράπεζα.

Share This

Share This

Share this post with your friends!