Συναδέλφισσες/Συνάδελφοι,

Στο πλαίσιο των διαρκών πρωτοβουλιών του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και σε εφαρμογή της σχετικής διάταξης της Επιχειρησιακής Σύμβασης 2019-2022, την Παρασκευή 2/4/2021 πραγματοποιήθηκε συνάντηση, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Προεδρείου του Συλλόγου με τον Γενικό Διευθυντή Μετασχηματισμού, Στρατηγικής και Διεθνών Δραστηριοτήτων κ. Ε. Παναγιώτου, τη Γενική Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού, κα Ε. Χατζηιωάννου, τον Β. Γενικό Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού, κ. Γ. Αρμελινιό και την επικεφαλής της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Μετασχηματισμού κα Ε. Γεωργιτζίκη.
Στη διάρκεια της (πολύωρης) συνάντησης, έγινε αναλυτική παρουσίαση των στόχων και της πορείας υλοποίησης του προγράμματος Μετασχηματισμού της Εθνικής Τράπεζας. Αναλύθηκαν οι δράσεις που είτε έχουν ήδη υλοποιηθεί είτε είναι προγραμματισμένο να υλοποιηθούν μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος και αφορούν συνολικά θέματα Εταιρικής και Λιανικής Τραπεζικής, εξυγίανσης ισολογισμού, υποδομών, ψηφιακών καναλιών, τεχνολογίας και διαδικασιών, διαφάνειας και κανονιστικής συμμόρφωσης κτλ.

Διαβάστε την αναλυτική ανακοίνωση

Share This

Share This

Share this post with your friends!