Την 1η Ιουλίου ξεκίνησε η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας στις Τράπεζες με στόχο τη μέτρηση του πραγματικού χρόνου εργασίας των εργαζομένων. Είναι ένα θετικό μέτρο το οποίο όμως πρέπει να εφαρμόζεται σωστά για να ωφεληθούν οι εργαζόμενοι.

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. από την πρώτη στιγμή παρακολουθεί από κοντά την εφαρμογή του νέου συστήματος. Δυστυχώς όμως από την εμπειρία των δύο πρώτων εβδομάδων εφαρμογής του μέτρου φάνηκε ότι δεν λείπουν τα «παρατράγουδα».

Έχει διαπιστωθεί ότι κάποια στελέχη της Τράπεζας παρανομούν απαιτώντας από τους εργαζόμενους να παραβιάζουν την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας είτε «χτυπώντας» την κάρτα εργασίας και ζητώντας τους να παραμένουν μετά στον χώρο εργασίας, είτε να συνεχίζουν την εργασία τους μέσω τηλεργασίας, μετά την αποχώρηση από το χώρο εργασίας. Τέτοια περιστατικά έχουν διαπιστωθεί τόσο στη Διοίκηση, όσο και στο Δίκτυο.

Ο νόμος είναι ξεκάθαρος:

  • Η εφαρμογή του ωραρίου εργασίας είναι αδιαπραγμάτευτη και δεν πρέπει να παραβιάζεται, είτε αφορά στη φυσική παρουσία στο χώρο εργασίας, είτε στην τηλεργασία.
  • Η Τράπεζα είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει τις δεδουλευμένες υπερωρίες είτε αυτές πραγματοποιήθηκαν στο χώρο εργασίας είτε με τηλεργασία.
  • Η ψηφιακή κάρτα εργασίας σαρώνεται αποκλειστικά και μόνο κατά την είσοδο και κατά την έξοδο από το χώρο εργασίας.
  • Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο εργασίας μετά την σάρωση της κάρτας για την έξοδο από το χώρο.
  • Δεν επιτρέπεται η συνέχιση της εργασίας με τηλεργασία εφόσον ο εργαζόμενος έχει ήδη ολοκληρώσει την εργασία του με φυσική παρουσία. Εκτός του γεγονότος ότι η τηλεργασία πρέπει πρώτα να δηλώνεται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, θα πρέπει να καταβάλλονται και οι αντίστοιχες υπερωρίες.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή τήρηση του ωραρίου, καλούμε τους εργαζόμενους:

  • Να αναφέρουν άμεσα στον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. περιστατικά παραβίασης του ωραρίου εργασίας, ιδίως όταν αυτά προκύπτουν κατόπιν πίεσης από στελέχη της Διοίκησης. Υπενθυμίζουμε στα στελέχη ότι πλέον ισχύουν διατάξεις για τη βία και την παρενόχληση στην εργασία που επισείουν βαρύτατες ποινές. Κανένα στέλεχος δεν είναι «υπεράνω νόμου».
  • Να καταγράφουν καθημερινά την υπερωριακή τους απασχόληση και τους λόγους για τους οποίους πραγματοποιείται (π.χ. φόρτος εργασίας, προφορικές ή γραπτές εντολές, emails, συσκέψεις, teams, κτλ.) και να ενημερώνουν τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. σε περίπτωση μη καταβολής της.

Σημειώνουμε ότι ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. σε συνεργασία με την Ο.Τ.Ο.Ε. και τα νομικά επιτελεία τους εξετάζουν τις διατάξεις που αφορούν στους «διευθύνοντες υπαλλήλους», προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. Σε κάθε περίπτωση καλούμε όλα τα στελέχη να εφαρμόζουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας.

Καλούμε τη Διοίκηση και τα στελέχη να εφαρμόσουν στην πράξη τους νόμους που αφορούν στην τήρηση του ωραρίου, την υπερωριακή απασχόληση και την ψηφιακή κάρτα εργασίας.

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να περιφρουρήσουν το ωράριο εργασίας και να επικοινωνούν με τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. όπου διαπιστώνεται παραβίασή του.

ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟ

Κατεβάστε το αρχείο PDF

Share This

Share This

Share this post with your friends!