Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22.5.2013 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Ταμείου Υγείας.

Εγκρίθηκαν με συντριπτική πλειοψηφία ο θετικός Απολογισμός (Οικονομικός & Διοικητικός), καθώς και ο Προϋπολογισμός του επόμενου έτους.

Επίσης, σχεδόν ομόφωνα εγκρίθηκε και ο Νέος Κανονισμός Ασφάλισης & Παροχών, τον οποίο σύντομα το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. θα αποστείλει σε όλους τους ασφαλισμένους ώστε να είναι ενήμεροι για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

Η παράταξή μας “ΥΓΕΙΑ-ΦΡΟΝΤΙΔΑ-ΠΡΟΟΔΟΣ” έχοντας την κύρια ευθύνη λειτουργίας του Ταμείου Υγείας με τη διαχρονική στήριξη των συναδέλφων, θα συνεχίσει την προσπάθεια για ένα Τ.Υ.Π.Ε.Τ. βιώσιμο και αναβαθμισμένο.

Share This

Share This

Share this post with your friends!