syeteblacklogo

Στις 23/7/2015 ο Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού της Εθνικής Τράπεζας, κ. Πέτρος Φουρτούνης, απέστειλε επιστολή στον ΣΥΕΤΕ ως απάντηση στην ανακοίνωση που ο  ΣΥΕΤΕ είχε εκδόσει στις 21/7/2015 με θέμα “Ωμή Παραβίαση του Κανονισμού Εργασίας από τον κ. Φραγκιαδάκη”.

Μεταξύ άλλων, στην επιστολή του ο κ. Φουρτούνης αναφέρει ότι πρόθεση της Διοίκησης είναι η γρήγορη επανεξέταση των Κανονισμών του Εξειδικευμένου Προσωπικού, γι΄ αυτό και συστήθηκαν εσπευσμένα σχετική Επιτροπή Στήριξης και σχετική Ομάδα Έργου. Για το θέμα της μη συμμετοχής του ΣΥΕΤΕ στην Επιτροπή Στήριξης και στην Ομάδα Έργου που συστήθηκαν με την Πράξη Διοίκησης αρ. 282/21.7.2015, ο κ. Φουρτούνης απαντά ότι η συμμετοχή του ΣΥΕΤΕ είναι ευπρόσδεκτη και ότι υπάρχει από τον ίδιο η πρόθέση να καλείται ο ΣΥΕΤΕ στις συνεδριάσεις της Επιτροπής.

Για το θέμα της ένταξης νέων συναδέλφων (προερχόμενων είτε από την Εθνική, είτε από την Probank, είτε από την FBB) στους Κανονισμούς του Εξειδικευμένου Προσωπικού, ο κ. Φουρτούνης ξεκαθαρίζει πως άποψη της Διοίκησης είναι πως η ένταξη θα προχωρήσει μόνο μετά από την αλλαγή των Κανονισμών.

Σήμερα 24/7/2015 ο ΣΥΕΤΕ απάντησε στο Γενικό Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού της Εθνικής Τράπεζας με την επιστολή που κοινοποιούμε παρακάτω:

Προς τον
κ. Φουρτούνη Πέτρο
Γενικό Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού
της Τράπεζας και του Ομίλου της ΕΤΕ.

Κύριε Γενικέ,

Πρέπει να σας υπενθυμίσουμε ότι κατά τη συνάντησή μας την 1.7.2015 θέσαμε το ζήτημα της άμεσης υλοποίησης των διαδικασιών ένταξης και αναβάθμισης, όπως προκύπτουν από τους ισχύοντες Κανονισμούς των Εξειδικευμένων Διευθύνσεων και τη δυσαρέσκεια για τη μη εφαρμογή ισχύοντων Κανονισμών, ενώ ο κ. Φραγκιαδάκης υποσχέθηκε να μας απαντήσει άμεσα, κάτι το οποίο δεν έγινε.

Η επανεξέταση των Κανονισμών που τέθηκε και έχει τεθεί και κατά το παρελθόν, ουδόλως αφορούσε δικές μας απόψεις ή τοποθετήσεις.

Θα πρέπει δε να επισημάνουμε, όπως κάναμε και με την ανακοίνωσή μας στην οποία αναφέρεστε, ότι η συμμετοχή του ΣΥΕΤΕ στις Επιτροπές και στα Συμβούλια που κρίνουν θέματα τα οποία αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη των υπαλλήλων δεν είναι ζήτημα καλών προθέσεων ή προφορικής πρόσκλησης, όποτε αποφασίσει η Επιτροπή, αλλά νομική υποχρέωση που πηγάζει από τον Κανονισμό Εργασίας (άρθρο 1 παρ. 4).

Στην τηλεφωνική μας επικοινωνία, όπως και στη σημερινή επιστολή σας, αναφέρεσθε στη συμμετοχή του ΣΥΕΤΕ μόνο στην Επιτροπή Στήριξης και όχι στην Ομάδα Έργου, η οποία επεξεργάζεται όλα τα δεδομένα και διαβουλεύεται.

Η συμμετοχή του ΣΥΕΤΕ είναι υποχρεωτική και στις δύο επιτροπές. Και βέβαια, εφόσον περιμένετε την υπογραφή της σχετικής συμπληρωματικής Πράξης, θα ήταν σκόπιμο να μην προχωρήσετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής σήμερα στις 15:00, τόσο εσπευσμένα, και μάλιστα με όσα συμβαίνουν στα καταστήματα λόγω της πληρωμής των 300 ευρώ, όπου δοκιμάζονται τα όρια των αντοχών των εργαζόμενων και τίθενται σοβαρά ζητήματα ασφάλειας τόσο για το προσωπικό όσο και για τους συναλλασσόμενους.

Την καλή πρόθεση της Διοίκησης αναμένουμε να την δούμε στη συμμετοχή του ΣΥΕΤΕ στην Επιτροπή των Προμηθειών και της Ανάθεσης Τεχνικών Έργων.

Η συμμετοχή εκπρόσωπου των εργαζομένων στην ανωτέρω επιτροπή είναι απαραίτητος όρος για τη λειτουργία της Τράπεζας στη βάση νέων κανόνων, που προάγουν τη διαφάνεια, ενισχύουν τη λογοδοσία (δέσμευση ευθύνης της νέας Διοίκησης) και δίνουν τη δυνατότητα ενημέρωσης, αξιολόγησης και ελέγχου, αυξάνοντας το κύρος των οργάνων. Η δέσμευση της Διοίκησης για διαφάνεια και λογοδοσία απαιτεί ενημέρωση, διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζόμενων.

Στις δύσκολες αυτές στιγμές για την Τράπεζα πρέπει να τηρούνται οι Κανονισμοί και να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την άμεση ένταξη και κρίση των συναδέλφων της ΕΤΕ, της τ. ProBAnk και της τ. FBB (στην κατεύθυνση αυτή υπήρξε ρητή και ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του ΣΥΕΤΕ στις 23/7/2015).

Αυτό που προέχει σήμερα είναι να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον και τις προσπάθειες μας στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των έκτακτων συνθηκών ελέγχου και ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας, μετά την ολοκλήρωση των οποίων θα έχουμε την άνεση διαβουλεύσεων.

Share This

Share This

Share this post with your friends!