Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των καταστημάτων, διαπιστώθηκαν σοβαρές αδικίες σε βάρος των εργαζομένων στο Δίκτυο.

Γι΄ αυτό το λόγο ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. έστειλε το παρακάτω υπόμνημα στη Διοίκηση, παρεμβαίνοντας άμεσα, με σκοπό την αποκατάσταση των αδικιών.

Αρ. Πρ. 150100/30.4.2015
Προς την κ. Τζάκου Ν.
Κοιν. : κ.κ. Χριστόπουλο Δ., Γεωργίου Π.

Κύριοι,

Μετά την πρόσφατη κατηγοριοποίηση των καταστημάτων Δικτύου, διαπιστώθηκε σωρεία στρεβλώσεων και αδικιών σε βάρος συναδέλφων, απόρροια του γεγονότος ότι:

• ο πίνακας κατατάξεως των καταστημάτων και αντιστοίχησης των θέσεων εποπτείας της Τράπεζας με βάση τα κλιμάκια ευθύνης υφίσταται από το 1977,

• δεν πραγματοποιούνταν επί σειρά ετών η προβλεπόμενη διαδικασία αξιολόγησης – κατηγοριοποίησης των καταστημάτων,

• συγχωνεύτηκαν αρκετά καταστήματα το τελευταίο διάστημα.

Πιο συγκεκριμένα, παρά το γεγονός ότι πολλά καταστήματα ανέβηκαν κατηγορία, στελέχη (προϊστάμενοι ή εντεταλμένοι) που συμμετείχαν στη συλλογική προσπάθεια για την επίτευξη του συγκεκριμένου αποτελέσματος δεν αναβαθμίστηκαν.

Επιπρόσθετα, για στελέχη, που κατέχουν θέση ευθύνης και συμμετείχαν στην άνοδο της κατηγορίας του καταστήματός τους, υφίσταται ο κίνδυνος να μην καταστεί δυνατό τελικά να αναβαθμιστούν.

Στελέχη επίσης που αναπληρώνουν προσωρινά, ενώ το κατάστημά τους ανέβηκε κατηγορία, αυτά τα στελέχη αποκλείονται από τη δυνατότητα να διεκδικήσουν τη νέα θέση ευθύνης που προκύπτει.

Για τους παραπάνω λόγους, ζητούμε συνάντηση μαζί σας προκειμένου να σας αναπτύξουμε και προφορικά τις απόψεις μας για την άμεση επίλυση των παραπάνω προβλημάτων.

Share This

Share This

Share this post with your friends!