debt2Κοινή επιστολή με διευκολύνσεις που προτείνουν να γίνουν στα δάνεια των εργαζομένων στην Εθνική Τράπεζα απέστειλαν όλοι οι Σύλλογοι που δραστηριοποιούνται στην ΕΤΕ στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας, κ. Λεωνίδα Φραγκιαδάκη, με κοινοποίηση στη Γενική Διευθύντρια Διαχείρισης Απαιτήσεων Λιανικής Τραπεζικής του Ομίλου, κ. Μαριάννα Πολιτοπούλου.

Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά την επιστολή που υπογράφουν ο ΣΥΕΤΕ, ο ΣΥΤΑΤΕ, ο ΣΕΠΕΤΕ, ο ΣΕΕΤΕ (τέως Εθνοκάρτας) και ο ΣΣΕΤΕ (Σύλλογος Συνταξιούχων):

Προς τον
κ. Λεωνίδα Φραγκιαδάκη
Διευθύνοντα Σύμβουλο
Εθνικής Τράπεζας & του Ομίλου

κ. Διευθύνοντα Σύμβουλε,

Κατά τη συνάντησή του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. μαζί σας λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν χιλιάδες συνάδελφοι, οι οποίοι αδυνατούν να εκπληρώσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις, αποφασίστηκε η σύγκλιση ειδικής επιτροπής (αναμένεται η Πράξη Διοίκησης), προκειμένου να μελετήσουμε το πρόβλημα και να συνδιαμορφώσουμε συγκεκριμένες προτάσεις για την επίλυσή του, προτάσεις που θα συμβάλουν ώστε να αρθεί το οικονομικό αδιέξοδο που ταλανίζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς τους.

Στόχος των προτάσεών μας είναι η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους των συναδέλφων – εν ενεργεία και συνταξιούχων – προκειμένου να το καταστήσουν ενήμερο και βιώσιμο, ώστε να είναι δυνατή η εξυπηρέτησή του, αφού θα ανταποκρίνεται στις νέες οικονομικές τους δυνατότητες, οι οποίες διαμορφώθηκαν τα τελευταία χρόνια τόσο από τη μείωση μισθών και συντάξεων, όσο και από την αύξηση της ανεργίας.

Οι προτάσεις μας, τις βασικές κατευθύνσεις των οποίων σας παραθέτουμε, είναι αποτέλεσμα συνολικής συνδικαλιστικής προσπάθειας, αφού στη διαμόρφωσή τους συνεργάστηκαν μέλη από όλα τα Σωματεία εργαζομένων, τα οποία δραστηριοποιούνται στην Εθνική Τράπεζα (ΣΥΕΤΕ, ΣΥΤΑΤΕ, ΣΕΠΕΤΕ, ΣΕΕΤΕ), καθώς και του Συλλόγου Συνταξιούχων (ΣΣΕΤΕ).

Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε ότι οι όποιες αποφάσεις για την επίλυση του προβλήματος θα πρέπει να κινηθούν με βάση τους παρακάτω άξονες:

• Εξασφάλιση της δυνατότητας αξιοπρεπούς διαβίωσης. Εκτίμηση, δηλαδή, των «εύλογων δαπανών διαβίωσης» κάθε δανειολήπτη, ώστε να προσαρμοστεί η εφαρμογή κατά περίπτωση ειδικού βιώσιμου πλαισίου ρυθμίσεων.
• Ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη, όπου θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των οφειλών του προς κάθε φορέα, έτσι ώστε να υπολογίζεται ορθά και δίκαια το μέρος του εισοδήματος που θα διατίθεται για την εξόφληση του συνόλου των οφειλών.
• Αντιμετώπιση, χωρίς αποκλεισμούς, όλων των κατηγοριών των δανείων, καθυστερούμενων, μη εξυπηρετούμενων, ρυθμισμένων, επαναρρυθμισμένων, ενήμερων κλπ.
• Παροχή ευνοϊκών όρων δανεισμού και ρυθμίσεων ή οριστικής διευθέτησης (επιτόκια, διάρκειες, εναρμόνιση των όρων παλαιοτέρων ρυθμίσεων, απαλλαγή από έξοδα, προσφορά ασφάλισης, αύξηση του ορίου ηλικίας των δανειοληπτών συναδέλφων, επιβράβευση των ενήμερων, μετοχοδάνεια κλπ), στους οποίους θα αναφερθούμε διεξοδικά κατά τη διάρκεια των εργασιών της Επιτροπής.
• Συγκρότηση Διαρκούς Επιτροπής Δανείων, η οποία θα μπορεί να εξετάζει, να αξιολογεί και να αντιμετωπίζει με ευελιξία τυχόν τεχνικά και ατομικά προβλήματα και να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για θέματα διαχείρισης οφειλών.
• Ακόμη, η απόφαση της Τράπεζας να αποκλείσει από τα ατομικά δάνεια προσωπικού (Κωδ.: 510, 313 & 515) όσους από τους συναδέλφους επέλεξαν να κάνουν χρήση διαφόρων ευεργετικών ρυθμίσεων, είναι τουλάχιστον άστοχη, αφού τα παραπάνω δάνεια αποτελούν κεκτημένα Επιχειρησιακών Συμβάσεων, ενώ προβλέφτηκαν – ακριβώς – για την αντιμετώπιση παρόμοιων καταστάσεων.

κ. Διευθύνοντα Σύμβουλε,

Το πρόβλημα των υπερχρεωμένων συναδέλφων έχει λάβει τέτοιες διαστάσεις, οι οποίες επιβάλουν την άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση όλων μας. Οι προσπάθειες που έγιναν στο παρελθόν από την Τράπεζα κρίθηκαν στην πράξη ως μη αποτελεσματικές, ενώ – σε σύγκριση με γενικότερες ρυθμίσεις πελατών μας – εμπεριείχαν και στοιχεία αδικίας.

Είναι στο χέρι σας η οριστική επίλυση του προβλήματος, το οποίο να σημειώσουμε, ότι θα έχει πολλαπλά οφέλη και για την ίδια την Τράπεζα.

Αναμένουμε τις δικές σας πρωτοβουλίες και είμαστε στη διάθεσή σας να συμβάλουμε με κάθε τρόπο στην οριστική του διευθέτηση.

Share This

Share This

Share this post with your friends!