esse2016

Σε συνθήκες πρωτόγνωρες για τη χώρα και το συνδικαλιστικό κίνημα, μετά από τρίμηνη, ιδιαίτερα σύνθετη και σκληρή διαπραγμάτευση, επήλθε συμφωνία και υπογράφτηκε, την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016, η νέα τριετής Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (από 1/4/2016 έως 31/3/2019), η οποία:

 • Αποτελεί μεγάλης αξίας θεσμική κατοχύρωση των δικαιωμάτων μας.
 • Παρέχει ασφάλεια και προοπτική στους συναδέλφους.
 • Θεσπίζει την κοινωνική παρέμβαση του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. για ευαίσθητες κατηγορίες συναδέλφων.
 • Κατοχυρώνει τις ευνοϊκότερες διατάξεις και προστατεύει ολόκληρο το θεσμικό πλαίσιο δικαιωμάτων και εργασιακών σχέσεων με την ακροτελεύτια διάταξη.

Η ΕΝΟΤΗΤΑ (καθώς το διεκδικητικό πλαίσιο και η αποδοχή της Ε.Σ.Σ.Ε. από το Δ.Σ. του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. στηρίχθηκαν για πρώτη φορά από τόσο μεγάλη και διευρυμένη πλειοψηφία), η συντονισμένη δράση, η υπεύθυνη διαπραγματευτική τακτική, η αγωνιστική ετοιμότητα και η συλλογική πίεση έφεραν αποτέλεσμα και επιτυχία στις διεκδικήσεις μας.

Η νέα Σύμβαση απαντά σε όλα τα θέματα του διεκδικητικού πλαισίου που είχε θέσει ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. στη διαπραγμάτευση, ενώ δημιουργεί μια σειρά από νέα δικαιώματα.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της νέας Σύμβασης:

 • Διασφαλίζεται η εργασία.
 • Προστατεύεται το εισόδημα των εργαζομένων και μπαίνει χρονικός ορίζοντας αποκατάστασης των μισθολογικών απωλειών από την αρνητική διαφορά (κουτάκι), με την επανεξέτασή της το τέταρτο τρίμηνο του 2017 και εκ νέου στο αντίστοιχο του 2018.
 • Αίρεται άμεσα η αρνητική διαφορά (κουτάκι) για τις περιπτώσεις συναδέλφων που τη διατηρούσαν στη μισθοδοσία τους, ενώ οι μεικτές αποδοχές τους δεν υπερβαίνουν πια σε ύψος τα 1.692 ευρώ.
 • Θεσπίζεται και χορηγείται μηνιαίως επίδομα 180 ευρώ στους εργαζόμενους που είναι γονείς τριών ή περισσοτέρων τέκνων.
 • Ενισχύεται το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. με 2.350.000 € ετησίως, γεγονός που αποτελεί σημαντική στήριξη της λειτουργίας του και της βιωσιμότητάς του.
 • Επεκτείνεται η εργοδοτική εισφορά 2% και για τους συναδέλφους που εντάχθηκαν στο Ταμείο Αυτασφάλειας μετά την 1/1/2014.
 • Θεσπίζονται σημαντικές βελτιωτικές ρυθμίσεις για τα δάνεια των συναδέλφων, με σκοπό την οικονομική τους ανακούφιση:
  • Επεκτείνεται το επιτόκιο 2% για όλα τα στεγαστικά δάνεια των συναδέλφων (Προσωπικού και Κτηματικής Πίστης) μέχρι τη λήξη της σύμβασης.
  • Αυξάνεται η διάρκεια των στεγαστικών δανείων έως και 45 έτη.
  • Παρατείνεται για δύο επιπλέον έτη η δυνατότητα τοκοπληρωμής, ώστε να μην αυξηθεί τώρα το ποσό δόσης που καταβάλλουν οι συνάδελφοι που κάνουν χρήση αυτής της διευκόλυνσης.
  • Προβλέπεται επιστροφή 12% επί των καταβαλλόμενων ενήμερων τόκων στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, overdraft και ατομικών δανείων.
  • Αυξάνεται το όριο των ατομικών δανείων σε έξι (6) μηνιαίους μισθούς και 15.000 ευρώ, αντί των πέντε (5) μηνιαίων μισθών και 10.000 ευρώ που ίσχυε έως σήμερα. Επιπλέον, αυξάνεται η μέγιστη διάρκεια ατομικών δανείων σε 132 μήνες αντί των 108 μηνών που ίσχυε ως σήμερα.
  • Δίνεται πλήρης απαλλαγή σε όλα τα έξοδα που αφορούν αιτήματα αναδοχής χρέους, νομιμοποίησης κληρονόμων και άρσης προσημείωσης/εξάλειψης υποθήκης. Η επιβάρυνση θα αφορά μόνο στο πραγματικό κόστος που καταβάλλει η Τράπεζα σε τρίτους (δικηγόροι, συμβολαιογράφοι κλπ.).
  • Παρέχεται η δυνατότητα μετατροπής του επιτοκίου στεγαστικών δανείων Κτηματικής Πίστης σε επιτόκιο συναδέλφων σε περιπτώσεις όπου οι δανειολήπτες είναι μέλη άμεσης οικογένειας (γονείς, τέκνα) και ο συνάδελφος έχει σχέση ιδιοκτησίας στο υπέγγυο ακίνητο (εκτός επαγγελματικής στέγης).
 • Επιπλέον ευνοϊκές ρυθμίσεις σχετικά με τα στεγαστικά και λοιπά δάνεια εργαζομένων θα υλοποιηθούν μέσω κατάρτισης συμπληρωματικού Πρακτικού Συμφωνίας στον επόμενο μήνα (ενδεικτικά αναφέρουμε αναδιάρθρωση οφειλών, μειωμένο επιτόκιο για τα δάνεια συναδέλφων σε καθυστέρηση μέχρι 90 ημέρες και ρύθμιση των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών με το προϊόν split and freeze, μείωση penalty ατομικών δανείων από 4 έτη σε 2 έτη κλπ).
 • Διπλασιάζονται για τους συναδέλφους οι πόντοι στο πρόγραμμα Go 4 More για κάθε συναλλαγή, δηλαδή διπλασιάζεται για τους συναδέλφους το τελικό ποσό επιστροφής που προβλέπεται από τη χρήση του προγράμματος.
 • Διευκολύνεται ουσιαστικά η εκπαίδευση των εργαζομένων, η επιμόρφωση και η παρακολούθηση σεμιναρίων. Πιο συγκεκριμένα:
  • Οι ημέρες φοιτητικής άδειας με αποδοχές αυξάνονται σε είκοσι (20) από δεκαεπτά (17). Παράλληλα, ισχύουν επιπλέον δέκα (10) ημέρες φοιτητικής άδειας χωρίς αποδοχές.
  • Θεσπίζεται η χορήγηση άδειας με αποδοχές μίας (1) εργάσιμης ημέρας για προετοιμασία συμμετοχής στις εξετάσεις:

Α) για την απόκτηση πιστοποίησης στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση,

Β) για την απόκτηση πιστοποίησης στις επενδυτικές υπηρεσίες Α1 + θεσμικό,

Γ) για την απόκτηση πιστοποίησης στις επενδυτικές υπηρεσίες Α2, Β1 και Β.

Ανάλογη θετική αντιμετώπιση προβλέπεται να υπάρχει κατά περίπτωση και για λοιπές επαγγελματικές πιστοποιήσεις.

 • Προβλέπεται η παροχή στους εργαζόμενους κάθε αναγκαίας υπηρεσιακής διευκόλυνσης για την ομαλή παρακολούθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων της Εθνικής Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένης της e-learning εκπαίδευσης, εντός του ωραρίου εργασίας.

Όπου κρίνεται υπηρεσιακώς ως υποχρεωτική η υλοποίηση εκπαίδευσης εκτός ωραρίου εργασίας, προβλέπεται η αποζημίωση των εργαζόμενων με την αναλογούσα υπερωριακή αμοιβή.

 • Κατοχυρώνονται και αυξάνονται ειδικές άδειες και μειωμένο ωράριο για ευαίσθητες κατηγορίες συναδέλφων μας:
  • Προσαυξάνεται δύο (2) ημέρες με αποδοχές η άδεια γέννησης τέκνου, σε περίπτωση καισαρικής ή επιπλοκής που απαιτεί νοσηλεία της μητέρας ή του βρέφους, χωρίς όμως να συμψηφίζεται πλέον με την άδεια νοσηλείας συγγενών προσώπων όπως γινόταν μέχρι σήμερα.
  • Επεκτείνεται και για τους γονείς των εργαζόμενων, η ήδη προβλεπόμενη άδεια τεσσάρων (4) ημερών για τη νοσηλεία συζύγου ή/και τέκνων εργαζομένων.
  • Προσαυξάνεται κατά 2 ημέρες για κάθε παιδί πέραν του πρώτου η άδεια παρακολούθησης της σχολικής προόδου παιδιών, η χορήγηση της οποίας οποία ισχύει πλέον συμβατικά από το νηπιαγωγείο μέχρι την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των παιδιών.
  • Επεκτείνεται και για τους διαζευγμένους γονείς που έχουν την επιμέλεια των παιδιών η χορήγηση των ήδη προβλεπομένων αδειών για χήρες /ους και άγαμους γονείς.
  • Μειώνεται το ωράριο κατά μία (1) ή δύο (2) ή τρεις (3) ώρες την ημέρα, χωρίς μείωση των αποδοχών για εργαζόμενους:

– με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω,

– που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, ή παιδιά που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω ή

– που έχουν σύζυγο με αναπηρία 80% και άνω, του οποίου τη συντήρηση έχει ο εργαζόμενος/η.

Παράλληλα, εξετάζεται η δυνατότητα τοποθέτησης σε χώρο-περιοχή εργασίας πλησίον της κατοικίας τους για τις παραπάνω κατηγορίες.

 • Χορηγείται κατά απόλυτη προτεραιότητα ειδική άδεια διάρκειας 22 ημερών κατ’ έτος με αποδοχές, πέραν της κανονικής, για εργαζόμενους με αιματολογικό νόσημα ή στον φυσικό, θετό ή ανάδοχο γονέα παιδιού με αιματολογικό νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του, περιοδική νοσηλεία ή αιμοκάθαρση, ή πάσχει από νεοπλασματική ασθένεια, ή χρήζει μεταμόσχευσης.
 • Χορηγείται κατά απόλυτη προτεραιότητα ειδική άδεια διάρκειας 10 ημερών κατ’ έτος με αποδοχές, πέραν της κανονικής, για εργαζόμενους με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, καθώς και στον φυσικό, θετό ή ανάδοχο γονέα τέκνου με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία 67% και άνω ή τέκνου που πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω ή στον έχοντα σύζυγο με αναπηρία 80% και άνω τη συντήρηση του οποίου έχει ο/η εργαζόμενος/η.
 • Ενισχύονται οι πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες, καθώς και η Λέσχη των εργαζομένων.
 • Συγκροτείται, εντός μηνός από την υπογραφή της Σύμβασης, Επιτροπή προκειμένου να εξετάσει τα ζητήματα που αφορούν στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο «Συλλογικό», ώστε να ληφθούν εντός τριμήνου κοινά αποδεκτές αποφάσεις.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Στις σημερινές συνθήκες, η νέα Επιχειρησιακή ΣΣΕ αποτελεί σημαντική θεσμική κατάκτηση για τους εργαζόμενους της ΕΤΕ και για το Συνδικαλιστικό Κίνημα, παρά την έντονη αμφισβήτηση των εργασιακών δικαιωμάτων και κατακτήσεων, της Συλλογικής Δράσης και των Συλλογικών Συμβάσεων από την πολιτική που συμφώνησε η Κυβέρνηση και με το τρίτο μνημόνιο.

Η ενότητα, η αποφασιστικότητα και η επαγρύπνηση των συναδέλφων σε κάθε εργασιακό χώρο αποτελούν εγγύηση εφαρμογής και διατήρησης των συλλογικών μας δικαιωμάτων και κατακτήσεων.

Share This

Share This

Share this post with your friends!