Σε συνέχεια προηγούμενων συναντήσεων, ορίστηκε για την Τρίτη 26 Μαΐου συνάντηση της Διοίκησης με τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., με θέμα την πιλοτική εφαρμογή του πελατοκεντρικού συστήματος στην Εθνική Τράπεζα.

Το Προεδρείο του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ανταποκρίθηκε στη παραπάνω πρόσκληση και προσήλθε στη συνάντηση, η οποία αποτελούσε συνέχεια των πέντε συναντήσεων που είχαν ήδη πραγματοποιηθεί. Σκοπός του Προεδρείου ήταν να αναπτύξει ενδελεχώς τις θέσεις, τις ενστάσεις και τις διαφωνίες του Συλλόγου, στη βάση του επτασέλιδου υπομνήματος που έχει κοινοποιηθεί σε όλους τους συναδέλφους με προηγούμενη ανακοίνωσή του.

Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι στη συνάντηση, πέραν των αρμοδίων στελεχών της Διοίκησης, συμμετείχε παρατύπως ο κ. Ζώης Πεπές, πρώην συνάδελφος της Ε.Τ.Ε., νυν συνταξιούχος – εκπροσωπώντας τη Διοίκηση κατά δήλωσή του, χωρίς να έχει κανένα απολύτως θεσμικό ρόλο ώστε να νομιμοποιείται η παρουσία του.

Το Προεδρείο αντέδρασε αμέσως έντονα, απαιτώντας να πραγματοποιηθεί η εν λόγω συνάντηση χωρίς την παρουσία εξωθεσμικών προσώπων, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα, καμία θεσμική εκπροσώπηση και καμία συμμετοχή στις προηγούμενες συναντήσεις.

Τελικώς η συνάντηση αναβλήθηκε και θα οριστεί σε επόμενη ημερομηνία.

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., σεβόμενος τον θεσμικό του ρόλο, την ιστορία και τους αγώνες του, δεν πρόκειται να νομιμοποιήσει την παρουσία ειδικών συμβούλων, εκ παραθύρου τοποθετημένων, χωρίς κανέναν θεσμικό ρόλο, οι οποίοι λειτουργούν ως Ηρακλειδείς της Διοίκησης.

Η Διοίκηση οφείλει να διαβουλεύεται με τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., έχοντας εξ αρχής ορίσει τους θεσμικούς εκπροσώπους της, οι οποίοι θα δεσμεύουν τη Διοίκηση.

Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματα των εργαζομένων και την υπεράσπιση των θεσμών που κατοχυρώνουν τη διαφάνεια, την αξιοκρατία, τη δικαιοσύνη και τις ίσες ευκαιρίες, τιμώντας με κάθε τρόπο και σε κάθε στιγμή το θεσμικό μας ρόλο.

Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την κατάργηση του πελατειακού – αδιαφανούς συστήματος των χρυσών συμβούλων – συνεργατών, που υφίσταται σε βάρος των αξιόλογων, έμπειρων στελεχών της Ε.Τ.Ε. και λειτουργεί ως ανάχωμα στην υπηρεσιακή τους εξέλιξη.

Σε αυτόν τον αγώνα καλούμε όλους τους συναδέλφους να είναι ενεργοί και συσπειρωμένοι γύρω από τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ώστε να αποτρέψουμε τέτοια φαινόμενα που υπονομεύουν τις εργασιακές σχέσεις και το εργασιακό μας μέλλον στην Εθνική Τράπεζα.

Share This

Share This

Share this post with your friends!