otoe_orange

ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΗΜΕΡΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΤΟΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Η ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (2016-2018)

(Αναλυτικά όσα προβλέπονται στη Κλαδική Σ.Σ.Ε.)


Σήμερα υπογράφτηκε το πλαίσιο της συμφωνίας που είχε ολοκληρωθεί την περασμένη Τετάρτη και είχε εγκριθεί από το Γενικό Συμβούλιο της ΟΤΟΕ με μεγάλη πλειοψηφία.

Ο κλάδος των τραπεζοϋπαλλήλων για- μια ακόμα φορά και μάλιστα στην πιο δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας και την ελληνική κοινωνία, δίνει μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας με μια τριετή Σ.Σ.Ε. ευρύτερης συνδικαλιστικής, πολιτικής και κοινωνικής σημασίας.

Με τη σύμβαση αυτή διασφαλίζεται στα σημερινά επίπεδα το εισόδημα των τραπεζοϋπαλλήλων, στα πλαίσια του θεσμού του Ενιαίου Μισθολογίου και προστατεύεται η Απασχόληση με διαβεβαίωση βούλησης και των Τραπεζών για την αποτροπή απολύσεων ενώ, παράλληλα, αντιμετωπίζονται θέματα οικογενειακών αναγκών και κατοχυρώνονται παροχές πρόνοιας.

Ακόμα, ξεκινάει η διαδικασία μεταξύ ΤΡΑΠΕΖΩΝ – ΟΤΟΕ (σε τεχνικό επίπεδο) στη κατεύθυνση δημιουργίας κλαδικού συμπληρωματικού προγράμματος υγείας και πρόνοιας για όλους τους τραπεζοϋπαλλήλους και τα μέλη των οικογενειών τους στα πλαίσια υλοποίησης ενός μεγάλου στόχου με ιδιαίτερη θεσμική αξία, στον οποίο ομόθυμα συμφώνησαν και οι δύο πλευρές.

Τέλος, εκδηλώνεται έμπρακτα και κατοχυρώνεται η φροντίδα και η ιδιαίτερη οφειλόμενη μεταχείριση για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ), ενώ με την ακροτελεύτια διάταξη της Κλαδικής Σ.Σ.Ε. κατοχυρώνονται όλες οι προηγούμενες συλλογικές ρυθμίσεις.

Συγκεκριμένα στην Κλαδική Σ.Σ.Ε. ΟΤΟΕ – ΤΡΑΠΕΖΩΝ συμφωνήθηκαν τα παρακάτω:

1. Εισόδημα (Μισθολογικά θέματα)
Α) Ο θεσμός του Ενιαίου Μισθολογίου των Τραπεζοϋπαλλήλων επαναβεβαιώνεται και οι βασικοί μισθοί των κλιμακίων και τα επιδόματα που αφορούν όλους τους εργαζόμενους στις Τράπεζες δεν μειώνονται και παραμένουν ως έχουν.
Β) Το τρίτο τρίμηνο του 2018, οι βασικοί μισθοί του Ενιαίου Μισθολογίου των τραπεζοϋπαλλήλων θα επανεξετασθούν, αφού ληφθούν υπόψη οι επιδόσεις των τραπεζών και η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Στόχος μας είναι η βελτίωση του εισοδήματος με την κάλυψη παλαιότερων απωλειών.

2. Απασχόληση (Προστασία της εργασίας – αποτροπή απολύσεων)
Όπως και στην κλαδική ΣΣΕ ΟΤΟΕ – Τραπεζών του 2013, που επιβεβαιώθηκε στην πράξη, επαναλαμβάνεται με τον ίδιο σαφή τρόπο η βούληση των τραπεζών και της ΟΤΟΕ να προστατεύσουν την απασχόληση στον κλάδο με ευνόητο στόχο την αποτροπή απολύσεων και μάλιστα σε ένα ασφυκτικό πλαίσιο που ορίζεται από τα προγράμματα αναδιάρθρωσης και τις δεσμεύσεις των τραπεζών.

3. Στεγαστικά Δάνεια
Συμφωνήθηκε να συνεχίσουν να ισχύουν οι ρυθμίσεις της προηγούμενης ΣΣΕ που έληξαν 31-12-15 και αφορούσαν στο σταθερό επιτόκιο και στον χρόνο αποπληρωμής για τα δάνεια Α’ Κατοικίας.
Επιπλέον, οι Τράπεζες θα αντιμετωπίζουν θετικά αιτήματα ρύθμισης των στεγαστικών δανείων των τραπεζοϋπαλλήλων με προγράμματα που ήδη διαθέτουν και εφαρμόζουν.

4. Προστασία της Οικογένειας
Α) Η σωρευτική χορήγηση του μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα των παιδιών σε έναν από τους δύο γονείς, έγγαμους, άγαμους, θετούς ή ανάδοχους, θα χορηγείται στους εργαζόμενους που ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση της άδειας αυτής. Θα εξαιρούνται μόνον οι περιπτώσεις που θα συντρέχουν σοβαροί λόγοι υπηρεσιακών αναγκών, τους οποίους θα πρέπει να αιτιολογούν οι αρμόδιες υπηρεσίες των τραπεζών.
Β) Η ισχύουσα από την κλαδική ΣΣΕ ΟΤΟΕ-Τραπεζών 1988 άδεια παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης των παιδιών, που είχε καθοριστεί σε έξι (6) ημέρες μετ’ αποδοχών για όλα τα τέκνα της οικογένειας, αυξάνεται κατά δύο (2) ακόμα ημέρες για κάθε τέκνο επιπλέον του πρώτου και επεκτείνεται από την ηλικία των 16 ετών των παιδιών που ίσχυε μέχρι σήμερα μέχρι την ολοκλήρωση της φοίτησής τους στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο-Λύκειο), δηλαδή μέχρι 18 ετών.

5. Παροχές Πρόνοιας

Διατηρούνται οι παροχές Πρόνοιας που αφορούν Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και την Παιδική Μέριμνα.

6. Κλαδικό συμπληρωματικό πρόγραμμα Υγείας και Πρόνοιας
Η ΟΤΟΕ και οι Τράπεζες συμφώνησαν να προχωρήσουν στη δημιουργία Κλαδικού συμπληρωματικού προγράμματος Υγείας και Πρόνοιας για τους τραπεζοϋπαλλήλους, με στόχο την πληρέστερη και ποιοτικότερη παροχή αυτών των υπηρεσιών στους εργαζόμενους και στις οικογένειές τους.
Για το σκοπό αυτό, θα συγκροτηθεί ειδική ομάδα από εξειδικευμένα μέλη (τέσσερα (4) από την κάθε πλευρά), προκειμένου να μελετήσουν τη δυνατότητα και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση αυτής της συμφωνίας, που αποτελεί στις μέρες μας όχι μόνο επίτευγμα θεσμικής αξίας, αλλά και ορόσημο κοινωνικής προσφοράς και ευαισθησίας, που οφείλεται όχι μόνο στην ΟΤΟΕ, αλλά και στην άμεση και θετική ανταπόκριση και των Τραπεζών.
Τα αποτελέσματα των εργασιών της παραπάνω ομάδας θα ολοκληρωθούν εντός 3 μηνών από την συγκρότησή της (αμέσως μετά την υπογραφή της Σ.Σ.Ε.) και στη συνέχεια θα προχωρήσουν ανάλογα οι σχετικές διαδικασίες.

7. Ρυθμίσεις για εργαζόμενους, γονείς ή συζύγους ΑΜΕΑ
Η διάθεση αλληλεγγύης και κοινωνικής ευαισθησίας των δύο πλευρών, που αποτυπώνονται στις ειδικές ρυθμίσεις για τα Άτομα Με Αναπηρία (ΑΜΕΑ) αποτελεί ποιοτικό δείγμα πολιτισμού και κοινωνικής ευθύνης, που χαρακτηρίζει αυτήν την κλαδική σύμβαση και την κάνει να ξεχωρίζει ιδιαίτερα.

Συγκεκριμένα οι ρυθμίσεις αυτές προβλέπουν:

1. Τη μείωση του ωραρίου κατά μία ώρα την ημέρα, χωρίς μείωση των αποδοχών των εργαζόμενων (ΑΜΕΑ). Η δυνατότητα τοποθέτησης τους σε χώρο – περιοχή εργασίας πλησίον της κατοικίας των εργαζόμενων αυτών θα εξετάζεται κατόπιν συνεκτίμησης των υπηρεσιακών αναγκών και της καταλληλότητας των συνθηκών εργασίας.

Οι παραπάνω ρυθμίσεις αφορούν εργαζόμενους:

• με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω
• που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, ή παιδιά τα οποία πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω,
• που έχουν σύζυγο με αναπηρία 80% και άνω τον οποίο συντηρεί ο εργαζόμενος.

2. Στον φυσικό, θετό ή ανάδοχο γονέα παιδιού ηλικίας έως 18 ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, είτε από νεοπλασματική ασθένεια, ή χρήζει μεταμόσχευσης, χορηγείται ειδική άδεια, διάρκειας 12 εργάσιμων ημερών κατ’ έτος με αποδοχές.

3. Στον υπάλληλο με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%, καθώς και στον φυσικό, θετό ή ανάδοχο γονέα τέκνου με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία άνω του 67%, ή στον έχοντα σύζυγο με αναπηρία 80% και άνω τον οποίο συντηρεί ο εργαζόμενος, χορηγείται ειδική άδεια, διάρκειας 10 εργάσιμων ημερών κατ’ έτος με αποδοχές.

8. Τελικές Διατάξεις (κατοχύρωση κατακτήσεων από προηγούμενες Σ.Σ.Ε.)

Τέλος το πλαίσιο της κλαδικής ΣΣΕ με τις Τράπεζες για την τριετία 2016-2018 ολοκληρώνεται με τις τελικές διατάξεις που προβλέπουν ότι, όλες οι προηγούμενες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και Διαιτητικές Αποφάσεις του κλάδου, με οποιονδήποτε τρόπο και αν θεσπίστηκαν και τέθηκαν σε ισχύ εξακολουθούν να ισχύουν, καθώς επίσης εξακολουθούν να ισχύουν και ευνοϊκότεροι όροι και συνθήκες εργασίας, ρυθμίσεις μυθολογικές και πάσης φύσεως θεσμικές ή λοιπές παροχές που έχουν θεσπιστεί.

Η νέα κλαδική σύμβαση της ΟΤΟΕ με τις Τράπεζες δίνει ένα ευρύτερο μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας με ιδιαίτερη θεσμική αξία που έχουμε χρέος όλοι μαζί να αξιοποιήσουμε και να βάλουμε τη σφραγίδα των εργαζομένων και των παραγωγικών δυνάμεων του τόπου στο παρόν και στο μέλλον που μας αφορά όλους.

Share This

Share This

Share this post with your friends!