Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. απέστειλε στον κ. Λεωνίδα Φραγκιαδάκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.Τ.Ε., την παρακάτω επιστολή:

Κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε,

Σχετικά με τη λειτουργία καταστημάτων της τράπεζας για την πληρωμή των συντάξεων στις 1-2-3- Ιουλίου, θέλουμε για μια ακόμη φορά να επισημάνουμε το πρωτεύον ζήτημα της ασφάλειας των εργαζόμενων, των συναλλασσόμενων και της ομαλής διεξαγωγής των συναλλαγών, ώστε να μην υπάρξει ο παραμικρός κίνδυνος.

Οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί ορίζουν ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία των καταστημάτων την επαρκή αστυνομική παρουσία, με την ευθύνη της οποίας θα καθορίζεται και ο αριθμός των εισερχόμενων συνταξιούχων, ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός εντός του εργασιακού χώρου.

Για την αποφυγή εντάσεων, προστριβών και αντεγκλήσεων, θα πρέπει να υπάρξουν αναλυτικές και σαφείς οδηγίες για τις συναλλαγές και να καταβληθεί κάθε προσπάθεια επίλυσης διαφόρων προβλημάτων που θα προκύπτουν κατά τη διάρκεια των συναλλαγών.

Η υιοθέτηση όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας είναι προϋπόθεση για το άνοιγμα των καταστημάτων.

Στις κρίσιμες αυτές στιγμές θέτουμε κάθε αρμόδιο στέλεχος της Τράπεζας προ των ευθυνών του.

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. θα παρακολουθεί συνεχώς όλες τις διαδικασίες και τα ζητήματα που θα ανακύπτουν, ώστε να παρεμβαίνει άμεσα όπου χρειαστεί για την προστασία των εργαζόμενων και των συναλλασσόμενων.

Share This

Share This

Share this post with your friends!