syeteblacklogo

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., στη συνεδρίασή του στις 22 & 23 Μαρτίου 2016, αποφάσισε με ισχυρή πλειοψηφία το πλαίσιο διαπραγμάτευσης της νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.).

Επίσης, στη Γενική Συνέλευση του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. (το Σάββατο 2/4/2016), χαρακτηριστικό της οποίας ήταν η συμμετοχή περισσοτέρων των 1.000 συναδέλφων από όλη τη χώρα, το πλαίσιο διαπραγμάτευσης της νέας Ε.Σ.Σ.Ε. αποτέλεσε το βασικό θέμα συζήτησης. Ο Διοικητικός και ο Οικονομικός Απολογισμός υπερψηφίστηκαν με συντριπτική πλειοψηφία.

Η Επιχειρησιακή Σύμβαση, την οποία ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. συνάπτει επί σειρά ετών ως ο μεγαλύτερος και ο αντιπροσωπευτικότερος Σύλλογος στην Εθνική Τράπεζα, καθορίζει ειδικά τους όρους αμοιβής και εργασίας όλων των συναδέλφων μας στην ΕΤΕ, εξειδικεύοντας, εμπλουτίζοντας και βελτιώνοντας το γενικό πλαίσιο της Κλαδικής Σύμβασης ΟΤΟΕ-Τραπεζών στα μισθολογικά και στα λοιπά θέματα που ενδιαφέρουν τους εργαζόμενους.

Το κλαδικό πλαίσιο αμοιβών και όρων εργασίας έχει πλέον διαμορφωθεί, καθώς στις 16 Μαρτίου 2016 υπογράφτηκε η νέα 3ετής Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Η οριστικοποίηση του κλαδικού πλαισίου ήταν ουσιαστική προϋπόθεση για να ξεκινήσει η επιχειρησιακή διαπραγμάτευση, γι’ αυτό μεριμνήσαμε και συμφωνήσαμε με τη Διοίκηση παράταση ισχύος της προηγούμενης Επιχειρησιακής Σύμβασης (μέχρι και τον Ιούνιο του 2016), ώστε να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση της νέας Κλαδικής Σύμβασης και να υπάρχει εύλογο χρονικό περιθώριο διαπραγμάτευσης για τη νέα Επιχειρησιακή.

Για τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. η νέα Επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε. είναι ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας, δεδομένου ότι οι εξελίξεις είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές, τόσο εξαιτίας του αναθεωρημένου σχεδίου αναδιάρθρωσης της Ε.Τ.Ε., όσο και των συνεχιζόμενων μνημονιακών πολιτικών σε όλα τα επίπεδα.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή δύσκολη πραγματικότητα, ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. μπαίνει μπροστά στη διεκδίκηση και τη διαπραγ­μάτευση με τη Διοίκηση για μια Επιχειρησιακή Σύμβαση που θα παρέχει ασφάλεια στην εργασία και σαφή προοπτική διασφάλισης και βελτίω­σης των δικαιωμάτων μας και θα απαντά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις οι­κονομικές ανάγκες των συναδέλφων.

Οι διεκδικήσεις μας για τα μισθολογικά και τα λοιπά θέματα, τις οποίες θέτουμε σε διαπραγμάτευση στο πλαίσιο της νέας Επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε., έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

  • Σταδιακή αποκατάσταση απωλειών (κουτάκι).
  • Ρητή διασφάλιση της εργασίας και αποτροπή απολύσεων.
  • Βελτιώσεις ρυθμίσεων για τα δάνεια των συναδέλφων, αφ’ ενός σύμφωνα με τις πρόσφατες ρυθμίσεις της Κλαδικής Σ.Σ.Ε. ΟΤΟΕ-Τραπεζών 2016-2018, αφετέρου  σύμφωνα με τις ήδη κατατεθείσες προτάσεις του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. στην Ομάδα Έργου για τα δάνεια των συναδέλφων.
  • Εκπαίδευση & επιμόρφωση των εργαζομένων στην Εθνική Τράπεζα. Ουσιαστικές διευκολύνσεις και κίνητρα (άδειες, υπερωριακή αποζημίωση κ.ά.) για την πρόσβαση των συναδέλφων σε εκπαίδευση, επιμόρφωση, σεμινάρια, μεταπτυχιακά ή τίτλους επαγγελματι­κής πιστοποίησης-εξειδίκευσης.
  • Βελτίωση αδειών συναδέλφων.
  • Ευνοϊκές ρυθμίσεις για εργαζόμενους, γονείς ή συζύγους ΑΜΕΑ.
  • Επέκταση της καταβολής της εργοδοτικής εισφο­ράς για το Ταμείο Αυτασφάλειας για όσους εντάχθηκαν ή εντάσσονται σε αυτό μετά την 31/12/2013.
  • Οικονομική στήριξη του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
  • Τριετής διάρκεια ισχύος της νέας Σύμβασης, από 1/4/2016 μέχρι και την 31/3/2019.
  • Διασφάλιση με τη νέα Ε.Σ.Σ.Ε. όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις προηγούμενες Κλαδικές και Επιχειρησιακές Συμβάσεις.

Σήμερα 8/4/2016 δόθηκε στη Διοίκηση της Τράπεζας το πλήρες και αναλυτικό κείμενο της Πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση για τη νέα Επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε., που αναμένεται να ξεκινήσει το αμέσως προσεχές διάστημα και να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 30/6/2016.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. έχει αποδείξει ότι γνωρίζει και να τεκμηριώνει και να προωθεί λύσεις με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα για τους εργαζόμενους στην Εθνική Τράπεζα και το ίδιο θα κάνει και πάλι.

Ξεκινάμε ΜΑΖΙ μια ακόμα δύσκολη διαπραγμάτευση. Με τη στήριξη και την εγρήγορση ΟΛΩΝ, με συγκροτημένο διάλογο, με επιχειρήματα και με την αξιοποίηση της δύναμης που μας δίνει ο κάθε συνάδελφος, διεκδικούμε ΛΥΣΕΙΣ που θα παρέχουν ασφάλεια και προοπτική.

Η νέα Επιχειρησιακή Σύμβαση θα είναι τόσο καλύτερη, όσο περισσότερη δύναμη μας δώσουν όλες και όλοι οι συνάδελφοι, με την ενότητα, την εμπιστοσύνη, την ενεργή συμμετοχή, την αγωνιστική ετοιμότητα και τη συσπείρωσή τους γύρω από τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και το διεκδικητικό μας πλαίσιο.

Share This

Share This

Share this post with your friends!