arv2013.jpg

Κυρία Πρόεδρε, κύριε Διευθύνοντα, Αγαπητοί μέτοχοι, κυρίες και κύριοι.

Η σημερινή Γενική Συνέλευση είναι πρωτεύουσας σημασίας για το μέλλον της ΕΤΕ και του ομίλου της, για ολόκληρο τον Τραπεζικό κλάδο στην Ελλάδα.

Βάσει και των πρόσφατα δημοσιοποιημένων αποτελεσμάτων και παρουσιάσεων στους επενδυτές, η ΕΤΕ και ο Όμιλός της παραμένουν ηγετική δύναμη στην εγχώρια αγορά, με καλύτερους δείκτες, καλύτερο χαρτοφυλάκιο, ικανότατο ανθρώπινο δυναμικό και προπαντός ισχυρότερη δυναμική σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Η ΕΤΕ είχε περάσει με επιτυχία τα stress tests του Φθινοπώρου του 2014. Η ανάγκη για τη συζητούμενη σήμερα περαιτέρω κεφαλαιακή της ενίσχυση απορρέει από την παρατεταμένη πολιτική αστάθεια, η οποία επικράτησε από τον Δεκέμβριο του 2014 και ιδιαίτερα από τους άστοχους κυβερνητικούς χειρισμούς του Α’ εξαμήνου του 2015, που κατέληξαν στην επιβολή πολυήμερης τραπεζικής αργίας και περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων.

Είναι γεγονός ότι οι μέχρι σήμερα όροι ανακεφαλαιοποίησης της ΕΤΕ δεν ευνόησαν τους υφιστάμενους μετόχους. Σήμερα μάλιστα, τους παραγκωνίζουν εμφανώς προς όφελος ξένων ιδιωτών επενδυτών και –κατά δεύτερο λόγο- του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Προς όφελος μιας ασύμμετρης ιδιωτικοποίησης και αφελληνισμού της ΕΤΕ, σε σχέση με τα κεφάλαια που καλούνται να τοποθετήσουν οι ιδιώτες μέτοχοι.

Παρά ταύτα, εμείς, ως εργαζόμενοι αλλά και ως μέτοχοι της ΕΤΕ, έχουμε στηρίξει όλες τις μέχρι σήμερα ενέργειες για την κεφαλαιακή της θωράκιση. Είμαστε, άλλωστε, αυτοί που συνέβαλαν και σταθερά συμβάλλουν στα θετικά αποτελέσματα, αυτοί που στήριξαν και στηρίζουν με αυταπάρνηση την Τράπεζα και την πελατεία στις πρωτόγνωρες και δύσκολες καταστάσεις της τραπεζικής αργίας και των συνεχιζόμενων κεφαλαιακών ελέγχων.

Ως μετόχοι, παρά την εύλογη κριτική μας για τους όρους της συγκεκριμένης 3ης ανακεφαλαιοποίησης, προτάσσουμε την ανάγκη έγκαιρης ανακεφαλαιοποίησης, μέχρι την 31/12/2015, ώστε να μη χρειαστεί να υπάρξει διαδικασία bail-in από την 1/1/2016 και να αρθούν το ταχύτερο οι κεφαλαιακοί έλεγχοι (capital controls), ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πελατών στην Τράπεζα, για την αναγκαία επανάκαμψη καταθέσεων και την αντιμετώπιση των προβλημάτων ρευστότητας.

Πιστεύουμε ότι η Εθνική Τράπεζα έχει και πρέπει να παίξει κομβικό ρόλο στην ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας και στην προσδοκώμενη ανάπτυξη.

Προαπαιτούμενο γι’ αυτό είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησής της.

Αυτό όμως που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, τόσο ως εργαζόμενους αλλά και ως μετόχους, είναι η κατεύθυνση και οι θεμελιώδεις επιλογές του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης (Restructuring Plan) που υποχρεωτικά συνοδεύει και αυτή την ανακεφαλαιοποίηση.

Επισημαίνω ότι εμείς ως εργαζόμενοι δεν έχουμε λάβει γνώση του περιεχομένου του, παρ’ ότι μας αφορά άμεσα.

Με βάση την εμπειρία μας από τις προηγούμενες ανακεφαλαιοποιήσεις και τους αντίστοιχους σχεδιασμούς, από την πλευρά μας τίθενται 2 βασικές προϋποθέσεις:

Κατά πρώτον, η ανακεφαλαιοποίηση να μη γίνει αφορμή για παραπέρα σοβαρή συρρίκνωση της ΕΤΕ, της απασχόλησης και του δικτύου καταστημάτων ή περικοπής μισθολογικού κόστους, στο όνομα μιας κακώς εννοούμενης “εξυγίανσης” που θα περικόπτει πόρους και υποδομές σε λάθος κατεύθυνση και με λάθος τρόπο, υπονομεύοντας τη μεσομακροπρόθεσμη δυναμική της Τράπεζας και του Ομίλου.

Σε σύγκριση με την προ μνημονίων εποχή, η ΕΤΕ έχει ήδη μειώσει το προσωπικό της με εθελούσιες εξόδους, αλλά και το δίκτυό της, ενώ μείωσε τις δαπάνες προσωπικού κατά 40%. Το αποτέλεσμα είναι όχι μόνο να μην «περισσεύουν» σήμερα εργαζόμενοι, αλλά να παρατηρούνται σοβαρότατες ελλείψεις και εντατικοποίηση, κυρίως στο δίκτυο Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και αθρόα χρήση υπερωριών στις περισσότερες υπηρεσίες. Και τούτο, πριν καν επανέλθει η Τράπεζα και η οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης, όπως αναμένεται.

Οι λογικές συρρίκνωσης και «περικοπών για τις περικοπές» αποδυναμώνουν την Τράπεζα και τον Όμιλο στο σύνολό τους, λειτουργώντας προς όφελος ενός λιγότερο ρυθμισμένου «σκιώδους» παρα-τραπεζικού τομέα ή και ξένων, ανταγωνιστριών Τραπεζών. Στερούν από την ΕΤΕ πολύτιμο δυναμικό, απαραίτητες υποδομές και δυνάμεις που είναι αναγκαίες προκειμένου να μπορέσει να παίξει αποτελεσματικά το ρόλο της:

• αφ’ ενός στην έγκαιρη διευθέτηση του μεγάλου αριθμού των μη εξυπηρετούμενων δανείων, με όρους διαφάνειας και κοινωνικής ευαισθησίας,

• αφ’ ετέρου στην προσέλκυση καταθέσεων, στη στήριξη της ανάταξης της οικονομίας, στην αποτελεσματική κάλυψη των σωρευμένων αναγκών της αγοράς και της πελατείας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, που συμπιέστηκαν και συμπιέζονται σε συνθήκες κεφαλαιακών ελέγχων.

Κατά δεύτερο, οι εργαζόμενοι, οι αμοιβές και τα δικαιώματά τους θεωρούνται συνήθως –και δογματικά- ο εύκολος στόχος των σχεδίων αναδιάρθρωσης. Έτσι όμως δεν λύθηκε –το είδαμε αυτό και στην πράξη- ούτε και πρόκειται να λυθεί κανένα πρόβλημα της ΕΤΕ.

Τα κρίσιμα προβλήματα της Εθνικής και του κλάδου δεν ήταν ποτέ οι αμοιβές και τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Το λέμε ξεκάθαρα: σχεδιασμοί που θα θίγουν περαιτέρω την απασχόληση, τα εργασιακά δικαιώματα και τις αμοιβές, θα μας βρούν αποφασιστικά αντίθετους!

Η Διοίκηση οφείλει αντίθετα να συνεκτιμήσει ότι οι συνάδελφοι περιμένουν και δικαιούνται αναγνώριση των θυσιών τους, ανάκτηση των σοβαρών απωλειών που υπέστησαν την προηγούμενη περίοδο. Να πάρει τέλος η προκλητική και αδιέξοδη λογική των επιλεκτικών περικοπών σε βάρος τους!

Αυτό που κυρίως σας ενδιαφέρει, κυρίες και κύριοι μέτοχοι, είναι ότι, αντί για αδιέξοδες λογικές συρρίκνωσης, η ΕΤΕ οφείλει να δει μπροστά, με σχέδιο και όραμα, την αναγκαία δυναμική μετάβαση της Τράπεζας στη νέα εποχή στήριξης της πραγματικής οικονομίας, των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, το πέρασμα σε βιώσιμη ανάπτυξη. Με σύγχρονα και επαρκή σημεία πώλησης. Με ισχυρή παρουσία, στην Ελλάδα και στα βαλκάνια, αντάξια της ιστορίας, της φήμης και του δυναμικού της.

Με συνθήκες ασφάλειας και αναγνώρισης για τον κάθε εργαζόμενο. Με προτεραιότητα στην προοπτική και στην πλήρη αξιοποίηση του αξιόλογου δυναμικού της Τράπεζας. Με ορθή και πλήρη εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και των συλλογικά συμφωνημένων. Με άμεση και πιστή υλοποίηση των Κανονισμών Προσωπικού. Χωρίς αλόγιστες και δαπανηρές εξωτερικεύσεις έργων, καλοπληρωμένους συμβούλους-αλεξιπτωτιστές ή προσλήψεις από το παράθυρο.

Το μέλλον ανήκει στην ΕΤΕ και στον Όμιλο!

Αρκεί να το σχεδιάσει με όραμα, ευαισθησία και προοπτική, χωρίς μονομέρειες και αδιέξοδους δογματισμούς.

Σας ευχαριστώ.

Share This

Share This

Share this post with your friends!