Συναντήθηκε χθες το απόγευμα το Προεδρείο της Ο.Τ.Ο.Ε. με τον Υπουργό Οικονομίας κ. Γιάννη Σταθάκη, με αντικείμενο της συνάντησης θέματα που αφορούν στα προβλήματα που υπάρχουν στις Τράπεζες (κόκκινα δάνεια, προβλήματα ρευστότητας, ανακεφαλαιοποίηση των μη συστημικών Τραπεζών) και στην ανάγκη στήριξης της πραγματικής οικονομίας και της κοινωνίας.

Η Ο.Τ.Ο.Ε. ανέπτυξε στον Υπουργό Οικονομίας τις θέσεις της για το ρόλο των Τραπεζών και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, την ανάγκη προστασίας της εργασίας και αντιμετώπισης της ανεργίας και αναφέρθηκε στις εκκρεμότητες που υπάρχουν με τους εργαζόμενους που απολύθηκαν από τις Συνεταιριστικές Τράπεζες που έκλεισαν, ζητώντας, ταυτόχρονα, τις θέσεις της Κυβέρνησης για τις Συνεταιριστικές Τράπεζες που λειτουργούν.

Ο κ. Σταθάκης απαντώντας στην Ο.Τ.Ο.Ε., αναφέρθηκε στην προσπάθεια της Κυβέρνησης να αξιοποιήσει και να βελτιώσει νομοθετικά και θεσμικά εργαλεία που υπάρχουν για την αναδιάρθρωση των κόκκινων δανείων, τη συντόμευση του χρόνου εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων, την προστασία του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ως προς την αποπληρωμή των δανείων, τη δημιουργία μηχανισμού διαμεσολάβησης μεταξύ Τραπεζών – Δανειοληπτών, την αλλαγή στον πτωχευτικό κώδικα κ.α.

Τόνισε ακόμα ότι η Κυβέρνηση θέλει να στηρίξει τις Συνεταιριστικές Τράπεζες και δήλωσε ότι είναι θετικός στην απορρόφηση των απολυμένων των Συνεταιριστικών Τραπεζών που έκλεισαν από τις συστημικές Τράπεζες.

Τέλος, αναφέρθηκε στη δημιουργία αναπτυξιακής Τράπεζας με μικρά κεφάλαια στην αρχή από το ΕΤΕΑΝ και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τονίζοντας ιδιαίτερα ότι θα αξιοποιηθεί η γερμανική εμπειρία που είναι πλούσια και ιδιαίτερα επιτυχής στο θέμα αυτό.

Η Ο.Τ.Ο.Ε. στο τέλος της συνάντησης δήλωσε στον Υπουργό Οικονομίας ότι στις κρίσιμες στιγμές που ζει ολόκληρη η ελληνική κοινωνία ο ρόλος των Τραπεζών για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας και των ελληνικών νοικοκυριών είναι αναντικατάστατος και πρέπει να ενισχυθεί, τονίζοντας ότι ως συνδικαλιστική οργάνωση με υπευθυνότητα θα συμβάλλει θετικά στη κατεύθυνση αυτή.

Share This

Share This

Share this post with your friends!