Οχι άλλη συρρίκνωση!

 

Οι Τράπεζες έχουν ρόλο και ευθύνη απέναντι στις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας!  

Συνάντηση της ΟΤΟΕ με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και με στελέχη του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

 

Διαβάστε στον σύνδεσμο τη σχετική ανακοίνωση

Share This

Share This

Share this post with your friends!