otoe_green

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ

ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΤΟΕ – ΤΡΑΠΕΖΩΝ

 • ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ

 • ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η προηγούμενη Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας θωράκισε το θεσμό, κράτησε όρθιο τον κλάδο και τις θεμελιώδεις εργασιακές κατακτήσεις του απέναντι στις πολλαπλές ανατροπές των συλλογικών δικαιωμάτων σε ολόκληρη τη χώρα.

Με τη λήξη της, στις 31-12-2015, η ΟΤΟΕ είναι έτοιμη να διεκδικήσει νέα κλαδική ΣΣΕ, η κατάρτιση της οποία:

 • υπαγορεύεται από την ανάγκη να καλυφθούν κομβικές ανάγκες των συναδέλφων μας, με πρώτο και κύριο τη διασφάλιση της εργασίας και των δικαιωμάτων τους.
 • είναι θεσμικό καθήκον και όρος διασφάλισης της ομαλότητας για τις συνθήκες ανταγωνισμού στον κλάδο και την οικονομία συνολικότερα.
 • είναι βασικό στοιχείο διασφάλισης των εργασιακών δικαιωμάτων στους χώρους δουλειάς, αλλά και διαδικασία παραγωγής σημαντικών ωφελειών για τον κλάδο, την οικονομία και την κοινωνία.
 • είναι προϋπόθεση αποκατάστασης της αναγκαίας εμπιστοσύνης στον κλάδο και ουσιαστικής ενεργοποίησης του ρόλου του για τη στήριξη της ανάπτυξης. Ρόλου που δεν μπορεί να εκπληρωθεί με τους εργαζόμενους και τα δικαιώματά τους σε αμφισβήτηση.

Οι εξελίξεις που προοιωνίζονται οι συνεχιζόμενες μνημονιακές πολιτικές, καθώς και οι πρόσφατες συμφωνίες Κυβέρνησης-δανειστών για τον κλάδο, δεν αφήνουν περιθώριο εφησυχασμού για την απασχόληση, τα εργασιακά και τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα.

Η νέα ΣΣΕ είναι για μας θέμα προτεραιότητας, όπως πρέπει να είναι και για τις Τράπεζες, στο μέτρο που πραγματικά επιθυμούν να εφαρμόσουν μια στρατηγική στήριξης της ανάπτυξης με απασχόληση και προοπτική για την οικονομία και την κοινωνία. Μια στρατηγική που οφείλει να βασίζεται σε συλλογική συνεννόηση και συμφωνία, σε συλλογικές ρυθμίσεις που να υποκινούν θετικά τους εργαζόμενους, διασφαλίζοντάς τους συνθήκες εργασιακής ασφάλειας, δικαιοσύνης και προοπτικής.

Απορρίπτοντας αδιέξοδες λογικές συρρίκνωσης του κλάδου, αποσταθεροποίησης και υποβάθμισης της εργασίας μας, κεντρικός άξονας των διεκδικήσεων της ΟΤΟΕ για τη νέα κλαδική ΣΣΕ είναι η προστασία της Απασχόλησης και η θεσμική θωράκιση της αξιοπρεπούς αμοιβής της, σε ένα περιβάλλον ασφάλειας για τους εργαζόμενους και προοπτικής για τον τραπεζικό κλάδο.

Το πλαίσιο διεκδίκησης της νέας Κλαδικής ΣΣΕ, όπως αποφασίστηκε από το Γενικό Συμβούλιο της ΟΤΟΕ, έχει ως εξής:

Α. ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΛΑΔΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ.

Η αυθαίρετη παρέμβαση στη συλλογική αυτονομία, με την αναστολή των ωριμάνσεων (επίδομα πολυετίας) και της μισθολογικής εξέλιξης στα κλιμάκια του Ε.Μ., αποδομεί τη δυναμική του Ενιαίου Μισθολογίου του κλάδου, καθηλώνοντας την ομαλή μισθολογική εξέλιξη των ελάχιστων κλαδικών αποδοχών των συναδέλφων.

Το Ενιαίο Μισθολόγιο είναι θεσμός μισθολογικής εγγύησης και προοπτικής για τους εργαζόμενους και τις τράπεζες, με ευρύτερη σημασία για τις συνθήκες του ανταγωνισμού στον κλάδο.

Η αποκατάστασή του, καθώς και η δρομολόγηση της σταδιακής ανάκτησης των μισθολογικών απωλειών των προηγούμενων ετών, αποτελεί αναγκαιότητα για τον κλάδο μας.

Β. ΘΕΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.

Κεντρικός στόχος της ΟΤΟΕ είναι η προστασία της Απασχόλησης, χωρίς επιδείνωση των εργασιακών δικαιωμάτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, διεκδικούμε:

 • Να θεσπιστεί Τριμερής Επιτροπή Τραπεζών-ΟΤΟΕ-Υπ. Εργασίας για την προστασία της απασχόλησης στον κλάδο.
  Ειδικά στις σημερινές συνθήκες, που ο τραπεζικός κλάδος είναι καίριας σημασίας για την αντιμετώπιση της κρίσης και την ανάταξη της οικονομίας, είναι αναγκαίο να υπάρξει ένα σταθερό βήμα διαβούλευσης Τραπεζών-ΟΤΟΕ-Πολιτείας, με επίκεντρο την προστασία της απασχόλησης και την αποτροπή καταχρηστικών πρακτικών στον εργασιακό τομέα.
 • Να υπάρξει αιτιολόγηση κάθε καταγγελίας σύμβασης εργασίας, ως ελάχιστη διασφάλιση της απασχόλησης για όλους τους εργαζόμενους του κλάδου.
 • Να επαναληφθεί στο πλαίσιο της νέας Σύμβασης ο όρος 5 της Σ.Σ.Ε. 2013-2015 για την προστασία της εργασίας με την αποτροπή απολύσεων για οικονομοτεχνικούς λόγους.
 • Να διερευνηθεί η δυνατότητα συγκρότησης κλαδικού Ταμείου Στήριξης της Απασχόλησης, με στόχο να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στην εργασία, λόγω αναδιαρθρώσεων και αντίστοιχων σχεδίων προσαρμογής των Τραπεζών .
 • Να επαναπροσληφθούν οι συνάδελφοι από τις συνεταιριστικές Τράπεζες που έπαψαν να λειτουργούν.
 • Να αποσυνδεθεί πλήρως η αξιολόγηση απόδοσης από την υπηρεσιακή εξέλιξη και η λύση της σύμβασης εργασίας από ατομικούς στόχους, στην επιβολή των οποίων η ΟΤΟΕ έχει τεκμηριωμένα εκφράσει την πλήρη αντίθεσή της.
 • Να διασφαλιστεί η παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης και συνεχούς επιμόρφωσης στους συναδέλφους, με έγκαιρη διάγνωση, συστηματική και πιστοποιημένη κάλυψη των αναγκών και με διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής τους στην εκπαίδευση εντός του ωραρίου εργασίας.

Γ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ.

Διεκδικούμε:

 • Ουσιαστική διευκόλυνση των εργαζόμενων και των συνταξιούχων για την εξυπηρέτηση των δανείων τους, με ελάφρυνση των δανειακών βαρών, του επιτοκίου, της περιόδου εξόφλησης και των δόσεων.
 • Ειδικές έκτακτες διευκολύνσεις και παροχές σε οικογένειες συναδέλφων με άνεργα μέλη ή με παιδιά που σπουδάζουν.
 • Τη δρομολόγηση, από κοινού με τις τράπεζες, Κλαδικού συμπληρωματικού Προγράμματος Υγείας και Πρόνοιας. Το πρόγραμμα θα καλύπτει τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους, θα ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες και θα λειτουργεί ως ανάχωμα στην υποβάθμιση των υφιστάμενων παροχών.
 • Ρυθμίσεις για την Ισότητα, την προστασία της μητρότητας και της οικογένειας, όπως βελτιώσεις στους όρους χορήγησης της άδειας φροντίδας παιδιών, γονικών αδειών, βελτίωση ρυθμίσεων για τον τοκετό, τους βρεφονηπιακούς σταθμούς κ.α.
 • Τη συγκρότηση Κλαδικού φορέα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, με στόχο την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών στήριξης ευάλωτων συμπολιτών μας, την ανάδειξη καλών αλλά και την αποτροπή κακών εταιρικών πρακτικών.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η διαπραγμάτευση και υπογραφή της νέας Κλαδικής ΣΣΕ από την ΟΤΟΕ και τις Τράπεζες, είναι πυλώνας εργασιακής ασφάλειας, θεσμικής ομαλότητας και υγιούς ανταγωνισμού για ολόκληρο τον κλάδο και θα ξεκινήσει στις 18 Ιανουαρίου 2016, με την πρώτη συνάντηση των δύο πλευρών.

Οι διαπραγματεύσεις λοιπόν ξεκινούν στις 18 Ιανουαρίου.

Έχουμε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών και των προκλήσεων της συγκυρίας, που διανύουμε.

Ξεκινάμε μια δύσκολη διαπραγμάτευση, οπλισμένοι με τις δίκαιες διεκδικήσεις και τις προσδοκίες των δεκάδων χιλιάδων συναδέλφων μας.

 • Δίκαιες, γιατί ήδη οι συνάδελφοι πλήρωσαν και πληρώνουν πολύ ακριβά την κρίση.
 • Δίκαιες, γιατί αυτοί οι συνάδελφοι έβαλαν πλάτη, δίνοντας τον καλύτερο εαυτό τους για τις Τράπεζες και την πελατεία, σε συνθήκες και καταστάσεις πρωτόγνωρα αντίξοες.
 • Δίκαιες, γιατί αυτοί οι εργαζόμενοι θα κληθούν ξανά να στηρίξουν την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης της ελληνικής κοινωνίας στο τραπεζικό σύστημα, την ανάκαμψη του κλάδου και της οικονομίας στην επόμενη μέρα!!!

Ξεκινάμε, με αισιοδοξία και αποφασιστικότητα αντάξια της 60χρονης και πλέον ιστορίας μας.

Ξεκινάμε, με τη δύναμη που μας δίνει η συσπείρωση και η εμπιστοσύνη των Συλλόγων μελών μας, αλλά και η εγρήγορση και η συμμετοχή του κάθε εργαζόμενου στις Τράπεζες.

Ξεκινάμε, για μια ΣΣΕ αντάξια των προκλήσεων και των απαιτήσεων της εποχής μας.

Share This

Share This

Share this post with your friends!