syeteblacklogo

Στο πλαίσιο της νέας ανακεφαλαιοποίησης, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που υπέγραψε η Κυβέρνηση, ο Όμιλος της Ε.Τ.Ε., από την πρωτοκαθεδρία στην Ν.Α. Ευρώπη οδηγείται στη συρρίκνωση και υποχρεώνεται να περιοριστεί στην ελληνική αγορά.

Παράλληλα και ταυτόχρονα, η Διοίκηση έχει σχεδιάσει και αποφασίσει την πραγματοποίηση νέας εθελούσιας το αμέσως επόμενο διάστημα που θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στη λειτουργία της τράπεζας, στις εργασιακές μας σχέσεις, στη βιωσιμότητα των ταμείων μας.

Προκλητικά, παραμονές της εθελούσιας εξόδου, η Διοίκηση της Τράπεζας δίνει το δικαίωμα πρώτης υπογραφής σε δέκα ειδικούς συνεργάτες!!!, στερώντας το από άξια στελέχη, παγιώνοντας τις ακριβοπληρωμένες και προσωποπαγείς θέσεις τους, παραγκωνίζοντας και εκμηδενίζοντας τις προοπτικές εξέλιξης των στελεχών της Ε.Τ.Ε. Ενώ δηλαδή, από τη μια πλευρά, προβάλλει την ανάγκη «μείωσης κόστους και εξορθολογισμού του οργανογράμματος» και απογυμνώνει την τράπεζα από έμπειρο δυναμικό και στελέχη, από την άλλη, φροντίζει να τακτοποιήσει και να διασφαλίσει τις υψηλές αποζημιώσεις των «αλεξιπτωτιστών» και προφανώς να τους κατοχυρώσει με ένα οργανόγραμμα που σχεδιάζεται «εν κρυπτώ», με στόχο τη συρρίκνωση των Διευθύνσεων και του Δικτύου.

Μετά την αδιαφανή πρόσληψη από την αγορά και την άμεση ανάθεση ανώτατων καθηκόντων εποπτείας μιας στρατηγικά κρίσιμης Διεύθυνσης του Ανθρώπινου Δυναμικού σε εξωτερικό συνεργάτη, η Διοίκηση προχωρά να κάνει το ίδιο και στη Διεύθυνση Μεσαίων Εταιρικών Πιστοδοτήσεων Ειδικής Διαχείρισης στη Θεσσαλονίκη, γεγονός που έχει εγείρει δικαιολογημένη θύελλα αντιδράσεων στους συναδέλφους.

Χωρίς ίχνος διαφανούς διαδικασίας, χωρίς καμία εσωτερική προκήρυξη για τη συγκεκριμένη θέση ευθύνης, χωρίς ενημέρωση των συναδέλφων και χωρίς συγκεκριμένη πολιτική ανάδειξης και αξιοποίησης των έμπειρων στελεχών, αγνοώντας τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα, προσλαμβάνει ειδικό συνεργάτη που έφυγε από την Πειραιώς με την πρόσφατη εθελούσια έξοδο!!!

Με τις παραπάνω πράξεις επισφραγίζεται η βούληση απαξίωσης ικανότατων στελεχών, αναδεικνύονται οι απαράδεκτες πελατειακές και αδιαφανείς πρακτικές και μορφοποιείται η υλοποίηση ενος συγκεκριμένου σχεδίου αλλοίωσης της εταιρικής κουλτούρας και της φυσιογνωμίας της Εθνικής, στρατηγική που είναι τελείως αντίθετη με τις ανάγκες για τη μεσομακροπρόθεσμη επιχειρηματική προοπτική της Τράπεζας και του Ομίλου.

Η συνεχής απαξίωση του εταιρικού δυναμικού, έναντι των «ειδικών από την αγορά» και των «αναθέσεων σε τρίτους», η δογματική απογύμνωση από έμπειρο δυναμικό και στελέχη, βάσει της εμμονής να «απαλλαγούμε από τους παλιούς», χωρίς να εξετάζεται τι αποφέρουν ή τι μπορούν να αποφέρουν στο μέλλον, ξεκάθαρα αντιστρατεύεται τους στόχους ανασύνταξης και αποκατάστασης του ηγετικού ρόλου της Ε.Τ.Ε. και του Ομίλου.

Με τέτοιες πρακτικές είναι πλέον ορατός ο κίνδυνος, στη λήξη του προγράμματος ανασυγκρότησης, η Τράπεζα να έχει απωλέσει και τον αναπτυξιακό της ρόλο και την ιστορικά προνομιακή της σχέση με την οικονομία και την πελατεία της.

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και οι εργαζόμενοι είμαστε αποφασισμένοι να αποτρέψουμε με κάθε τρόπο αυτή την εφιαλτική προοπτική.

Η Ε.Τ.Ε. δεν είναι μόνο η εργασία μας!!

Είναι οι κόποι, η προσφορά και η ιστορία όλων μας!!

Είναι ευθύνη της Διοίκησης να πείσει με τις πράξεις της ότι το όραμά της για το αύριο και τις προοπτικές της Ε.Τ.Ε. δεν εξαντλείται στην ισοπέδωση των στελεχών της.

Να πείσει πως δεν μεθοδεύει, αλλά αντίθετα αποκλείει κάθε εκδοχή απαξίωσης της Ε.Τ.Ε.

Ότι πραγματικά εγγυάται την πλήρη ανάκτηση του ηγετικού ρόλου και της καταξιωμένης εταιρικής ταυτότητας της Ε.Τ.Ε. και του Ομίλου στη νέα εποχή!!!

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. συγκαλεί έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο για την αντιμετώπιση των παραπάνω ζητημάτων.

Όλοι μαζί, με ενότητα και συλλογικότητα, μπορούμε να αποκρούσουμε κάθε απαράδεκτο σχεδιασμό και να αποτρέψουμε την επιχειρούμενη αλλοίωση της φυσιογνωμίας της Ε.Τ.Ε.

Share This

Share This

Share this post with your friends!