Την Τετάρτη 22 Απριλίου 2015 και ώρα 16:00 στην κεντρική σάλα του Κεντρικού Καταστήματος της Εθνικής Τράπεζας (040) στην οδό Αιόλου 86 διεξάγεται η Γενική Συνέλευση του Ταμείου Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.), με θέματα:

1. Έγκριση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Έγκριση Ισολογισμού.

3. Έγκριση Προϋπολογισμού επόμενης χρήσης.

4. Έγκριση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής.

5. Έγκριση Τροποποίησης Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Η ΔΗ.ΣΥ.Ε. (που υπενθυμίζουμε ότι εκπροσωπείται στη Διοίκηση του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. από τη Συμπαράταξη για το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. “Υγεία – Φροντίδα – Πρόοδος”) καλεί όλες/όλους τις/τους συναδέλφισσες/συναδέλφους να συμμετάσχουν μαζικά και ενεργά στη Γενική Συνέλευση και να υπερψηφίσουν το θετικό έργο που έγινε.

ΟΛΕΣ/ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 22.4.2015, ώρα 16:00

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ε.Τ.Ε. (040)

Share This

Share This

Share this post with your friends!