syeteblacklogo

Μετά τα αποτελέσματα της άσκησης συνολικής αξιολόγησης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (έλεγχος της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού και άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, βάσει ενός βασικού και ενός δυσμενούς σεναρίου), η Εθνική καλείται για τρίτη φορά μέσα σε 2,5 χρόνια να καλύψει νέες κεφαλαιακές ανάγκες ύψους €1,6 δις του βασικού σεναρίου, αλλά και τις επιπλέον κεφαλαιακές ανάγκες, ύψους €3,0 δις του δυσμενούς σεναρίου.

Η Εθνική Τράπεζα, όπως και όλες οι Ελληνικές συστημικές Τράπεζες, είχε περάσει με επιτυχία τα stress tests του φθινοπώρου του 2014 και μεθόδευαν την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης τους, καθώς και την αναγκαία διευθέτηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η παρατεταμένη πολιτική αστάθεια που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2014, η τεράστια απόσυρση των καταθέσεων και οι άστοχοι πολιτικοί χειρισμοί κατέληξαν στην αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, στην πολυήμερη τραπεζική αργία και στην επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων με δραματικές επιπτώσεις στην Οικονομία και στην Ελληνική Κοινωνία. Δημιούργησαν την επιτακτική ανάγκη για νέα κεφαλαιακή ενίσχυση της ΕΤΕ και του κλάδου.

Η άρση των κεφαλαιακών ελέγχων και η αναγκαία αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πελατών στην Τράπεζα προϋποθέτουν, πρώτα από όλα, την επιτυχή ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησής της, ώστε να παίξει κομβικό ρόλο στην ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας και στην προσδοκώμενη ανάπτυξη.

Ο ΣΥΕΤΕ στήριξε στο παρελθόν και στηρίζει και σήμερα την προσπάθεια κεφαλαιακής θωράκισης, στο μέτρο που αυτή θα επιτρέψει στην Εθνική Τράπεζα:

  • να προστατεύσει πλήρως και αποτελεσματικά τις καταθέσεις
  • να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη της πελατείας, των επενδυτών και των μετόχων
  • να συμβάλλει στην εμπέδωση κλίματος σταθερότητας, ώστε να αρθούν το συντομότερο οι κεφαλαιακοί έλεγχοι
  • να διασφαλίσει συνθήκες εργασιακής σταθερότητας και προοπτικής για τους συναδέλφους
  • να διευθετήσει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια με όρους διαφάνειας και κοινωνικής ευαισθησίας
  • να παίξει ολοκληρωμένα και αποφασιστικά τον ρόλο της στην σταθεροποίηση και την ανάπτυξη της οικονομίας, με έμφαση στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε τομείς και κλάδους-κλειδιά για την ανάταξη της χώρας
  • να διατηρήσει ενεργή την παρουσία της στις αγορές των Βαλκανίων.

Ενόψει της διαμόρφωσης και υποβολής των αναμορφωμένων σχεδίων εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης (restructuring plans), που υποχρεωτικά συνοδεύουν και την παρούσα ανακεφαλαιοποίηση, θεωρούμε αυτονόητη την έγκαιρη ενημέρωση του ΣΥΕΤΕ για τους αντίστοιχους σχεδιασμούς και τις προθέσεις της Διοίκησης.

Με βάση την εμπειρία μας από τις προηγούμενες ανακεφαλαιοποιήσεις και τα αντίστοιχα σχέδια εξυγίανσης, από την πλευρά μας τίθενται δύο βασικά ζητήματα:

Πρώτον: Η ανακεφαλαιοποίηση να μη γίνει αφορμή για περαιτέρω συρρίκνωση της ΕΤΕ, της απασχόλησης και του δικτύου της, στο όνομα μιας κακώς εννοούμενης «εξυγίανσης» που θα εξοικονομεί πόρους σε λάθος κατεύθυνση και με λάθος τρόπο. Μια τέτοια τακτική το μόνο που θα καταφέρει θα είναι να αποδυναμώσει την ΕΤΕ, στερώντας της πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό, υποδομές και δυνάμεις, που είναι άμεσα απαραίτητες, προκειμένου η Τράπεζα να μπορέσει να παίξει αποτελεσματικά το ρόλο της στην έγκαιρη διευθέτηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, στην προσέλκυση καταθέσεων, στην ικανοποίηση των σωρευμένων αναγκών της αγοράς και της πελατείας αλλά και στη στήριξη της όποιας προσδοκώμενης ανάπτυξης.

Όχι μόνο δεν περισσεύει προσωπικό, αλλά υπάρχουν σοβαρότατες ελλείψεις και εντατικοποίηση, ιδιαίτερα στο δίκτυο της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Και αυτό, πριν καν επανέλθει η οικονομία και η Τράπεζα σε τροχιά ανάπτυξης, κάτι που είναι αναμενόμενο, σύμφωνα με τις επίσημες προβλέψεις.

Δεύτερον: Το σχέδιο εξυγίανσης δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να γίνει σε βάρος των εργαζομένων, των αμοιβών και των δικαιωμάτων τους. Όπως καλά γνωρίζει η Διοίκηση, το πρόβλημα του κλάδου δεν ήταν ποτέ οι αμοιβές και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Ήταν τα προβλήματα ρευστότητας και πιστωτικού κινδύνου – μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Σχεδιασμοί που θα θίγουν την απασχόληση, τα εργασιακά δικαιώματα και τις αμοιβές, θα μας βρούν αποφασιστικά αντίθετους.

Η Διοίκηση οφείλει και έμπρακτα:

Να αναγνωρίσει τη συμβολή και την αυταπάρνηση με την οποία οι συνάδελφοι στήριξαν και στηρίζουν την Τράπεζα και την πελατεία στην προηγούμενη δύσκολη περίοδο. Τονίζουμε ότι ακόμη οφείλονται υπερωρίες.

Να δει ότι οι συνάδελφοι περιμένουν και δικαιούνται αναγνώριση των θυσιών και ανάκτηση των σοβαρών απωλειών που υπέστησαν την προηγούμενη περίοδο. Η λογική της συρρίκνωσης και των περικοπών σε βάρος της απασχόλησης και των δικαιωμάτων των εργαζόμενων με πρόφαση τα πλάνα εξυγίανσης πρέπει να πάρει οριστικά τέλος!

Να δει μπροστά, με σχέδιο και όραμα μιας νέας δυναμικής, την αναγκαία μετάβαση της Τράπεζας στη νέα εποχή στήριξης της πραγματικής οικονομίας, των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, το πέρασμα σε βιώσιμη ανάπτυξη. Με έμφαση στον εκσυγχρονισμό διαδικασιών και συστημάτων για τη μείωση της γραφειοκρατίας. Με νέες καινοτόμες παρεμβάσεις και υπηρεσίες. Με συνθήκες ασφάλειας και αναγνώρισης για τον συνάδελφο. Με προτεραιότητα στην προοπτική και στην πλήρη αξιοποίηση του αξιόλογου δυναμικού της Τράπεζας. Να πει όχι σε συμβούλους – αλεξιπτωτιστές ή αδιαφανείς προσλήψεις από το παράθυρο. Να πει όχι στις εξωτερικεύσεις έργων. Να προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση των τοποθετήσεων, των προαγωγών και των μετατάξεων που εκκρεμούν. Να τηρεί τους υπάρχοντες Κανονισμούς, γιατί αυτοί είναι που έχουν θέσει έως τώρα το πλαίσιο για την επιτυχημένη και αποτελεσματική λειτουργία της Εθνικής Τράπεζας.

Το μέλλον της ΕΤΕ, του κλάδου και της οικονομίας δε βρίσκεται σε λογικές επιχειρηματικής συρρίκνωσης, εργασιακής αβεβαιότητας και απαξίωσης των εργαζόμενων.

Βρίσκεται σε σχέδια δυναμικής και λειτουργικής ανασυγκρότησης, που θα στηρίζουν και θα προωθούν την ανάπτυξη με κοινωνική υπευθυνότητα και συνοχή. Μέσα από συστηματικό διάλογο με τη συλλογική εκπροσώπηση, με συλλογικές συμφωνίες που να λύνουν τα σωρευμένα προβλήματα των συναδέλφων μας, που ήδη, όπως κάθε πολίτης έχουν πληρώσει πολύ ακριβά την κρίση και τις αναδιαρθρώσεις στον κλάδο μας.

Η διαπραγμάτευση για τη νέα επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μεταξύ Εθνικής Τράπεζας και ΣΥΕΤΕ θα δείξει κατά πόσον η Διοίκηση πραγματικά προσανατολίζεται σε μια νέα εποχή συνεννόησης, προοπτικής και προόδου ή αντίθετα σε μια εποχή παραπέρα αποδυνάμωσης της ΕΤΕ και του πρωτοπόρου ρόλου της στον κλάδο και στην οικονομία.

Share This

Share This

Share this post with your friends!