Ygeia_Frontida_Proodos_LOGOb

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Συνεπείς στην προσπάθειά μας για την ανάπτυξη και την προοπτική του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., έχοντας την ευθύνη διοίκησης και διαχείρισής του, συνεχίζουμε τη μεγάλη διαδρομή προσφοράς, αλληλεγγύης και αγώνων με ουσιαστικά αποτελέσματα για την απρόσκοπτη λειτουργία του. Με καθημερινή, επίμονη και συστηματική δουλειά εξασφαλίζουμε τη βιωσιμότητα και την εξέλιξή του, καθώς και την εφαρμογή κανόνων καλής λειτουργίας και διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα. Υπερβαίνουμε το δυσμενές περιβάλλον που δημιουργούν οι μνημονιακές πολιτικές στον Τομέα Υγείας της χώρας μας, η εμπορευματοποίηση στην αγορά της υγείας και η αλλαγή του τρόπου κοστολόγησης των υπηρεσιών υγείας στα δημόσια νοσοκομεία.

Σε αυτούς τους δύσκολους και χαλεπούς καιρούς και παρά τη μείωση των εσόδων του Ταμείου μας, το τελευταίο διάστημα έχουμε πετύχει πολλά που αξίζει να αναφέρουμε:

 • Η ανακαίνιση όλης της πτέρυγας του Εργαστηρίου Ιατρικών Απεικονίσεων της κλινικής «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ» καθώς και η επέκταση, ανακαίνιση και εξοπλισμός του Χώρου Υποδοχής Ασθενών.
 • Η κατασκευή και η λειτουργία υπερσύγχρονου οδοντιατρικού τμήματος, εξοπλισμένου με πέντε (5) οδοντιατρικές έδρες στο 2ο όροφο του ακινήτου επί της οδού Σοφοκλέους 15, για την αντιμετώπιση και έκτακτων περιστατικών.
 • Η ολοκλήρωση των μελετών διασκευής, ανακαίνισης και εξοπλισμού των Χειρουργείων του 3ου ορόφου της Κλινικής, καθώς και της Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας.
 • Παράλληλα με την ανακαίνιση των Χειρουργείων, η ολοκλήρωση των μελετών νέας χωροταξικής και λειτουργικής διευθέτησης του Καρδιολογικού και του Ενδοσκοπικού Τμήματος.
 • Η ολοκλήρωση της μελέτης και η έναρξη υλοποίησης της ενιαίας αδειοδότησης του υγειονομικού συγκροτήματος του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., η οποία προβλέπει την ενοποίηση των δύο όμορων κτηριακών συγκροτημάτων με την Κλινική.
 • Είναι έτοιμο να λειτουργήσει Ιατρείο Υπερήχων και στον 6ο όροφο του κτιρίου επί της Σοφοκλέους 15, για την αμεσότερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των συναδέλφων.
 • Ο εξοπλισμός της Κλινικής και των Περιφερειακών Ιατρείων και Οδοντιατρείων στον Πειραιά, το Ψυχικό και τον Γέρακα, με υπερσύγχρονους ψυκτικούς θαλάμους.
 • Η καθιέρωση καθημερινής και επί 24ώρου βάσεως εφημερίας καρδιολόγων και αναισθησιολόγων στο «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ», για την αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών.
 • Η ανακαίνιση και η βελτίωση εγκαταστάσεων του Υγειονομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, καθώς και η ολοκλήρωση της κατασκευής, από πλευράς της Τράπεζας, των ιατρείων που θα χρησιμοποιεί το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. στην Πάτρα.
 • Η υπογραφή συμβάσεων σε όλη την Περιφέρεια με διαγνωστικά κέντρα, φυσικοθεραπευτήρια και συνταγογραφούντες ιατρούς, προκειμένου να εξυπηρετούνται χωρίς οικονομική επιβάρυνση, οι συνάδελφοι του Δικτύου και οι συνταξιούχοι, με τις οικογένειές τους.
 • Η ολοκλήρωση, με λίγες εξαιρέσεις, της συνεργασίας με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, για την προμήθεια φαρμάκων πανελλαδικά με την καταβολή μόνο του αναλογούντος ποσοστού συμμετοχής.
 • Η αντικατάσταση, μέσω της διαδικασίας της Επιτροπής Προμηθειών, σημαντικού μέρους του ιατρικού εξοπλισμού από μηχανήματα νέας τεχνολογίας σε πολλά ιατρικά Τμήματα της Κλινικής.
 • Η απόκτηση πιστοποιήσεων ISO σε σημαντικούς τομείς λειτουργίας του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. (Εργαστήριο Ιατρικών Απεικονίσεων – Διαχείριση Τροφίμων Κουζίνας), ενώ ολοκληρώνεται η διαδικασία πιστοποίησης της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης.
 • Η επαφή με εξειδικευμένες εταιρείες προκειμένου να υλοποιηθεί η ηλεκτρονική αποθήκευση – αρχειοθέτηση και η επικοινωνία μεταξύ υπηρεσιών και μελών, με στόχο τη μείωση των δαπανών αλλά και των χρόνων ανταπόκρισης και επίλυσης των προβλημάτων.
 • Η ασφάλιση σχεδόν του συνόλου των εργαζομένων των θυγατρικών του Ομίλου, πλην της Εθνικής Ασφαλιστικής.
 • Με την εφαρμογή SAP, τηρείται πλέον ηλεκτρονικό αρχείο όλων των συμβάσεων, μέσα από το οποίο γίνονται υποχρεωτικά όλες οι παραγγελίες.
 • Ολοκληρώνεται άμεσα το έργο της Επιτροπής για τη σύνταξη νέου Οργανογράμματος, με σκοπό τον εξορθολογισμό και την αναμόρφωση λειτουργίας των Υπηρεσιών του Ταμείου.
 • Το Δ.Σ. αποφάσισε τη συνεργασία με εξειδικευμένη εταιρεία στον κλάδο υγείας για την εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Παράλληλα, αντιμετωπίσαμε σημαντικά ζητήματα, όπως το πρόβλημα που προέκυψε με την αύξηση του ποσοστού εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης των συνταξιούχων, αλλά και τη δημιουργία Φαρμακείου για τη χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους σε συνεργασία με τα υπόλοιπα αυτοδιαχειριζόμενα Ταμεία (Τράπεζα Ελλάδος., Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.), προκειμένου τα ασφαλισμένα μέλη να προμηθεύονται εύκολα και άμεσα τα φάρμακα αυτά.

Όσον αφορά στις προσλήψεις ιατρικού προσωπικού, ορίστηκαν μόνιμες Επιτροπές Αξιολόγησης και Πρόσληψης για όλες τις ειδικότητες, με τη συμμετοχή των αντίστοιχων ειδικών ιατρών, μελών του Προεδρείου και μελών που προέρχονται από παρατάξεις εκτός Προεδρείου με rotation, ώστε να εξασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και η διαφάνεια των διαδικασιών.

Για τις προσλήψεις διοικητικού προσωπικού, το Τ.Υ.Π.Ε.Τ., μετά από πολλά χρόνια, προκήρυξε ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, ο οποίος ολοκληρώθηκε με εξαγωγή των προσωρινών αποτελεσμάτων, τα οποία έχουν ήδη δημοσιευθεί για πρώτη φορά με ηλεκτρονικό τρόπο. Η διαδικασία πρόσληψης των επιτυχόντων, οι οποίοι προσκόμισαν όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδείκνυαν την ορθότητα των δηλωθέντων στο διαγωνισμό στοιχείων, είναι σε εξέλιξη. Η Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών Προσλήψεων, διαπαραταξιακής μορφής, από την αρχή της λειτουργίας της, με επαναλαμβανόμενες συνεδριάσεις συνεχίζει να πραγματοποιεί τον έλεγχο των κατατεθειμένων δικαιολογητικών.

Εντός του Φεβρουαρίου ολοκληρώνεται το έργο της και πραγματοποιούνται και οι τελευταίες προσλήψεις.

Από την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016, λειτουργεί ένα ακόμη Περιφερειακό Εξωτερικό Ιατρείο στο ισόγειο του κτιρίου της Εθνικής Τράπεζας επί της οδού Πειραιώς 74 (κτίριο πρ. Probank), για την εξυπηρέτηση τόσο των εργαζομένων του κτιρίου όσο και των συναδέλφων που εργάζονται στα κοντινά καταστήματα και μονάδες της Ε.Τ.Ε., καθώς και των ασφαλισμένων μελών της ευρύτερης περιοχής.

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Με όλα τα παραπάνω αποδεικνύεται ότι η διαρκής και υπεύθυνη δράση δικαιώνεται από τα αποτελέσματα, που ενισχύουν το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. προκειμένου να παραμείνει ζωντανό και δυνατό, πολύτιμο εργαλείο υποστήριξης των εργαζομένων, των συνταξιούχων και των οικογενειών τους, στο ευαίσθητο, σύνθετο, πολύπλοκο και δύσκολο έργο της παροχής υγείας και πρόνοιας.

H παράταξή μας συνεχίζει, μαζί με όλους σας, με ενότητα και συλλογικότητα, τον αγώνα προσφοράς, αλληλεγγύης και προσαρμογής με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις καινούργιες εξελίξεις της ιατρικής επιστήμης, της βιοϊατρικής και της ιατροφαρμακευτικής πρόληψης και θεραπείας.

ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
ΥΓΕΙΑ – ΦΡΟΝΤΙΔΑ – ΠΡΟΟΔΟΣ

Share This

Share This

Share this post with your friends!