dragasakis

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η προγραμματισμένη συνάντηση του Προεδρείου της ΟΤΟΕ με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Γιάννη Δραγασάκη.

Η ΟΤΟΕ ζήτησε να ενημερωθεί αφενός για τις θέσεις και τις ενέργειες της Κυβέρνησης σε σχέση με τις πρόσφατες εξελίξεις στο θέμα των Διοικήσεων των Τραπεζών και του ΤΧΣ, αφετέρου για τις πρωτοβουλίες που αυτή προτίθεται να αναλάβει, προκειμένου οι Τράπεζες να στηρίξουν επιτέλους την πραγματική οικονομία και τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας.

Επίσης, η ΟΤΟΕ έθεσε το ζήτημα της απορρόφησης απολυμένων συναδέλφων από τις Συνεταιριστικές Τράπεζες και την BNP Paribas, το οποίο εξακολουθεί να εκκρεμεί και ζήτησε από την Κυβέρνηση να συνδράμει στην άμεση εξεύρεση λύσης.

Σε επισήμανση του Προέδρου της ΟΤΟΕ, ότι ο όγκος των κόκκινων δανείων αποτελεί τροχοπέδη για τον αναπτυξιακό ρόλο του τραπεζικού συστήματος, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης συμφώνησε ότι βασική προϋπόθεση για να παίξουν οι Τράπεζες πλήρως το ρόλο τους είναι να διευθετηθούν τα κόκκινα δάνεια. Σημείωσε δε ότι από την πλευρά της η Κυβέρνηση θα  ολοκληρώσει το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο.

Στις επισημάνσεις του Προέδρου της ΟΤΟΕ για τα προβλήματα που έχουν προκύψει εξαιτίας των μονοδιάστατων κριτηρίων αξιολόγησης των Διοικήσεων των Τραπεζών και του ΤΧΣ και που κατά τη άποψη της ΟΤΟΕ οδηγούν σε εκπαραθύρωση των εκπροσώπων των εργαζομένων και των κοινωνικών φορέων και σε αφελληνισμό των τραπεζών, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης αναγνώρισε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τα κριτήρια που επέβαλαν οι δανειστές και ψήφισε η Κυβέρνηση, δηλώνοντας μεταξύ άλλων ότι σε κάθε περίπτωση η Κυβέρνηση στηρίζει την ανάγκη συμμετοχής εκπροσώπων των εργαζομένων στα ΔΣ των Τραπεζών.

Όσον αφορά στα δημοσιεύματα για περαιτέρω μείωση Προσωπικού στις τράπεζες, θέμα που έθεσε επιτακτικά και με προηγούμενη ανακοίνωσή της η ΟΤΟΕ, ο κ. Δραγασάκης τόνισε ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι προβλέψεις των εγκεκριμένων από τους θεσμούς πλάνων αναδιάρθρωσης των τραπεζών.

Τέλος σε ό,τι αφορά στους απολυμένους από τις Συνεταιριστικές Τράπεζες και την BNP Paribas, ο κ. Δραγασάκης δήλωσε ότι υπάρχουν δυσκολίες για την απορρόφησή τους και ότι το θέμα θα επανεξεταστεί από την Κυβέρνηση.

Η ΟΤΟΕ παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις και θα παρεμβαίνει, με στόχο την προστασία της απασχόλησης και τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας από τις Τράπεζες.

Σε σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε και από το γραφείο του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, ο κ. Δραγασάκης αναγνώρισε πως σε ορισμένες περιπτώσεις είναι υπαρκτές προσπάθειες ξένων κέντρων και ομάδων συμφερόντων να ενισχύσουν τις θέσεις και την επιρροή τους στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Υπάρχουν περιπτώσεις, όπως ανέφερε, που κάποιοι διεκδικούν ρόλο μεγαλύτερο από αυτόν που τους αναλογεί ή προσπαθούν να αγνοούν τη θέση της κυβέρνησης, όταν ο ελληνικός λαός έχει διαθέσει και χρεωθεί σχεδόν 50 δισ. ευρώ για τη διάσωση των τραπεζών.

Παράλληλα, τόνισε πως η καλύτερη απάντηση σε αυτές τις επιδιώξεις είναι η διαφάνεια, η δημόσια λογοδοσία, ο ανοιχτός δημόσιος και κοινωνικός έλεγχος, καθώς και η διαμόρφωση ενός θεσμικού πλαισίου που θα επιτρέπει σε όλους τους παράγοντες, το Δημόσιο, τους μετόχους, τους εργαζόμενους, τις εποπτικές αρχές, να έχουν το ρόλο που τους αναλογεί. Στο πλαίσιο αυτό η κυβέρνηση έχει σταθερή θέση υπέρ της συμμετοχής των εκπροσώπων του Δημοσίου, αλλά και των εκλεγμένων εκπροσώπων των εργαζομένων, στα διοικητικά συμβούλια των τραπεζικών ιδρυμάτων.

Η κυβέρνηση επιδιώκει τη δημιουργία εκείνων ακριβώς των προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν στο χρηματοπιστωτικό σύστημα να διαδραματίσει τον αναπτυξιακό και κοινωνικό του ρόλο, ανέφερε ο κ. Δραγασάκης.

Μεταξύ των προϋποθέσεων αυτών, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αντιπροεδρίας, είναι:

I. Η ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος των «κόκκινων δανείων». Αυτό σήμερα είναι απολύτως εφικτό, καθώς για πρώτη φορά από την έναρξη της κρίσης διαμορφώνεται το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο. Με αφορμή μάλιστα τις πρόσφατες εξελίξεις στην αλυσίδα Μαρινόπουλος, ο κ. Δραγασάκης εξέφρασε την ελπίδα οι σχετικές διαδικασίες να ολοκληρωθούν θετικά χωρίς άλλες καθυστερήσεις, σημειώνοντας πως η περίπτωση αυτή δείχνει πως, όταν υπάρχει βούληση και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων πλευρών, τότε μπορούν να βρεθούν λύσεις ελαχιστοποιώντας, κατά το δυνατόν, το κοινωνικό κόστος.

II. Η ισχυροποίηση της κεφαλαιακής και καταθετικής βάσης των τραπεζών.

III. Η αντιμετώπιση των παθογενειών, των κάθε λογής εξαρτήσεων και της γενικότερης αδιαφάνειας που επικρατούσε στον τραπεζικό χώρο, όπως καταδεικνύουν και οι τελευταίες αποκαλύψεις που έγιναν κατά τη διάρκεια των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της νομιμότητας της δανειοδότησης πολιτικών κομμάτων και εταιρειών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, ως πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση θεσπίστηκε η υποχρέωση των τραπεζών να δημοσιοποιούν λεπτομερώς τις διαφημιστικές τους δαπάνες. Ζήτησε δε τη συνεργασία και τη στήριξη της ΟΤΟΕ ώστε, όχι μόνο να ξεπεραστούν προβλήματα του παρελθόντος, αλλά και να αποκλεισθεί η επανάληψή τους στο μέλλον, διαμορφώνοντας συνθήκες διαφάνειας και αξιοκρατίας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας των τραπεζών.

IV. Πέραν της εξυγίανσης των τεσσάρων συστημικών τραπεζών οι ανάγκες της ανασυγκρότησης της οικονομίας επιβάλλουν τη διαμόρφωση κι ενός συμπληρωματικού παράλληλου συστήματος χρηματοπιστωτικών φορέων και εναλλακτικών χρηματοδοτικών εργαλείων που θα μπορέσουν να κινητοποιήσουν αναπτυξιακούς πόρους, κυρίως σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, και θα διευκολύνουν την πρόσβαση στη διεθνή ρευστότητα. Στην κατεύθυνση αυτή βρίσκονται οι προσπάθειες της κυβέρνησης, που αποσκοπούν στο μετασχηματισμό του ΕΤΕΑΝ σε αναπτυξιακό Ταμείο με λειτουργίες αναπτυξιακής τράπεζας, και οι οποίες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Share This

Share This

Share this post with your friends!