ethniki_trapeza

Την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου, το Προεδρείο του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε συναντήθηκε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εθνικής Τράπεζας κ. Φραγκιαδάκη, ώστε να ενημερωθεί για την πορεία της ανακεφαλαιοποίησης, την κεφαλαιακή σύνθεση, την κατεύθυνση και τις θεμελιώδεις επιλογές του επικαιροποιημένου Σχεδίου Αναδιάρθρωσης. Τέθηκαν και συζητήθηκαν επιπλέον τα θέματα των δανείων των συναδέλφων, των Κανονισμών, των ειδικών συνεργατών και των εξωτερικών αναθέσεων (outsourcing).

Ο κ. Φραγκιαδάκης:

→ αναφέρθηκε στην ταυτόχρονη προσπάθεια των τεσσάρων συστημικών τραπεζών να αντλήσουν πόρους από ιδιώτες, γεγονός που καθιστούσε την εξεύρεση κεφαλαίων εξαιρετικά δύσκολη. Η Ε.Τ.Ε. συγκέντρωσε 1,16 δισ. ευρώ καλύπτοντας τις ανάγκες του βασικού σεναρίου και ήταν η μόνη τράπεζα που διέθεσε και μάλιστα επιτυχώς μετοχές σε Έλληνες επενδυτές στην ίδια τιμή με την οποία δόθηκαν στους ξένους. Για την κάλυψη των αναγκών του δυσμενούς σεναρίου αντλήθηκαν 2,7 δισ. ευρώ από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με αναλογία 25% κοινές μετοχές και 75% υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες (CoCos), τις οποίες η τράπεζα θα εξαγοράσει αξιοποιώντας τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την πώληση της Finansbank. Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, το ποσοστό των Ελλήνων ιδιωτών διαμορφώνεται περίπου στο 25%, των ξένων funds περίπου στο 35%, ενώ το ποσοστό του Τ.Χ.Σ. μετά και την μετατροπή των προνομιούχων μετοχών της τράπεζας σε κοινές αγγίζει το 40%.

Όσον αφορά στο επικαιροποιημένο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας, που έχει καταθέσει η Ε.Τ.Ε. στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ανταγωνισμού (DGCom), σημείωσε πως περιλαμβάνει τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει να υλοποιήσει η Διοίκηση του Ομίλου και οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως τα τέλη του 2018. Αυτές αναφέρονται στη μείωση του λειτουργικού κόστους, στην αποεπένδυση εγχώριων μη τραπεζικών δραστηριοτήτων (Αστέρας, Εθνική Ασφαλιστική), στην πώληση όλου του δικτύου στα Βαλκάνια.

Στα μέτρα για τη μείωση του λειτουργικού κόστους περιλαμβάνεται επίσης ο περιορισμός του συνολικού αριθμού του προσωπικού στην Ελλάδα στα 10.250 έως τα τέλη του 2018. Αναφέρθηκε επίσης στο ανταγωνιστικό περιβάλλον που θα αντιμετωπίσει η Τράπεζα στο άμεσο μέλλον και πως αναζητά τη συνδρομή των εργαζομένων για την επάνοδο της Τράπεζας σε κερδοφορία. Με ανησυχία ακούσαμε τον ισχυρισμό του πως το μέσο κόστος ανά εργαζόμενο είναι μεγαλύτερο των άλλων τραπεζών και πρέπει να βελτιωθεί.

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. τόνισε για πολλοστή φορά ότι το πρόβλημα του κλάδου δεν ήταν ποτέ οι αμοιβές και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Ήταν τα προβλήματα ρευστότητας και πιστωτικού κινδύνου-μη εξυπηρετούμενων δανείων. Το σχέδιο εξυγίανσης δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να γίνει σε βάρος των εργαζομένων, των αμοιβών και των δικαιωμάτων μας. Σχεδιασμοί που θίγουν την απασχόληση, τα εργασιακά δικαιώματα και τις αμοιβές, θα μας βρουν αποφασιστικά αντίθετους.

• Η ∆ιοίκηση οφείλει και έμπρακτα να αναγνωρίσει τη συμβολή και την αυταπάρνηση με την οποία οι συνάδελφοι στήριξαν και στηρίζουν την Τράπεζα. Το μέλλον της Ε.Τ.Ε. και της οικονομίας δε βρίσκεται σε λογικές επιχειρηματικής συρρίκνωσης και εργασιακής αβεβαιότητας. Βρίσκεται σε σχέδια δυναμικής και λειτουργικής ανασυγκρότησης, που θα στηρίζουν και θα προωθούν την ανάπτυξη με κοινωνική υπευθυνότητα και συνοχή, θα αξιοποιούν και θα επενδύουν στο συγκριτικό πλεονέκτημα της Ε.Τ.Ε. που είναι το ανθρώπινο κεφάλαιό της, οι εργαζόμενοι.

• Η Εθνική Ασφαλιστική είναι η μεγαλύτερη ελληνική ασφαλιστική εταιρεία και η πλέον κερδοφόρος θυγατρική του ομίλου. Τα μελλοντικά της αποτελέσματα μπορούν να φέρουν πολλαπλάσια οφέλη από το πρόσκαιρο και υποτιμημένο ποσό μιας βεβιασμένης πώλησής της. Ο κ. Τσίπρας πριν γίνει Πρωθυπουργός έλεγε: “Η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής είναι ένα ακόμα έγκλημα απέναντι στον εθνικό πλούτο. Η κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει πια να λεηλατεί τον εθνικό πλούτο. Η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής θα επιβαρύνει τους καταναλωτές και θα δημιουργήσει ένα αβέβαιο μέλλον για χιλιάδες οικογένειες των εργαζόμενων σε αυτήν”.

• Η Εθνική χρειάζεται επίσης ισχυρή παρουσία στα Βαλκάνια, που να είναι αντάξια της ιστορίας, της φήμης και του δυναμικού της.

→ Επιβεβαίωσε τη δέσμευση της Διοίκησης στην τήρηση του Κανονισμού Εργασίας και των επιμέρους Κανονισμών. Η αρχική παράλειψη της Διοίκησης για μη συμμετοχή του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. στην Επιτροπή Στήριξης και στην Ομάδα Έργου για τον εξορθολογισμό των Κανονισμών των Εξειδικευμένων Διευθύνσεων αναφέρθηκε πως έγινε εκ παραδρομής και διορθώθηκε με νέα Πράξη, καθιστώντας εφικτή τη συμβολή του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. (και των Ε.Α.Κ. των εξειδικευμένων Διευθύνσεων) στην επεξεργασία των δεδομένων και στη διαβούλευση για το νέο ενιαίο Κανονισμό.

Μετά από τις δεσμεύσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου κου Φραγκιαδάκη, του Γενικού Διευθυντή Προσωπικού κου Φουρτούνη και του Διευθυντή Προσωπικού κου Χριστόπουλου, για την άμεση ένταξη και κρίση όλων των συναδέλφων με το νέο Κανονισμό Εξειδικευμένου Προσωπικού και με δεδομένο πως προχωρά η διαδικασία διαβούλευσης και ολοκλήρωσής του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. αποφάσισε τη συμμετοχή εκπροσώπων του στις εκκρεμείς αναβαθμίσεις των εξειδικευμένων Διευθύνσεων.

→ Το Προεδρείο του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. τόνισε επίσης τη μεγάλη σημασία που έχουν οι προμήθειες και οι εξωτερικές αναθέσεις για τον έλεγχο των δαπανών και τη μείωση του κόστους. Υπήρξε ενδιαφέρον και υπόσχεση για περαιτέρω διαβούλευση με τον Σύλλογο για αυτά τα ζητήματα.

→ Η διαφοροποίηση των εργασιακών σχέσεων και τα θέματα κόστους που αφορούν στους ειδικούς συνεργάτες παραπέμφθηκαν σε επόμενη συνάντηση.

→ Όσον αφορά στο τεράστιο πρόβλημα των δανείων των συναδέλφων, ασπάστηκε την άποψη για άμεση και αποτελεσματική επίλυση και επίσπευση των εργασιών της Επιτροπής Συλλόγων και Διοίκησης που έχει ήδη συγκροτηθεί.

Από την πλευρά του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. τονίστηκε, κατά την πάγια θέση του, πως ο διάλογος πρέπει να είναι διαρκής και ουσιαστικός για όλα τα ζητήματα που αφορούν στις ανάγκες των εργαζομένων και της Τράπεζας, δεδομένου πως η δύσκολη εποχή που διανύουμε απαιτεί εγρήγορση, συμμετοχή και επικοδομητική συμβολή για την επίλυση των ανοικτών ζητημάτων.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Οι απαντήσεις που δόθηκαν από τον Διευθύνοντα στα ζητήματα της ανακεφαλαιοποίησης δημιουργούν ανησυχίες και απαιτούν την εγρήγορση όλων μας.

Καλούμε τη Διοίκηση της Ε.Τ.Ε. να επανεξετάσει τους σχεδιασμούς της, αποτρέποντας σχέδια συρρίκνωσης της απασχόλησης και των δικαιωμάτων μας καθώς και πώλησης εκείνων των στοιχείων του ενεργητικού της, τα οποία αποτελούν το συγκριτικό της πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ,

ΜΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ,

ΘΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ.

Share This

Share This

Share this post with your friends!