Κανονικά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που αναμένεται να έχει απαρτία στις 29 Απριλίου, θα απευθυνθεί η Εθνική Τράπεζα, με στόχο να συγκεντρώσει από την αγορά το 10% της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, ώστε να διατηρήσει τον ιδιωτικό της χαρακτήρα, να παραμείνει το management σε ελληνικά χέρια και να συνεχίσει ο τεράστιος εθνικός της ρόλος για την ελληνική οικονομία.

Αυτό αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, αφού πήρε τη σχετική έγκριση από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), παρά την αρχική στάση που αυτό τήρησε μαζί με την Τράπεζα της Ελλάδος μετά την εξέλιξη της Κυριακής, ότι δηλαδη η ΕΤΕ θα έπρεπε να ανακεφαλαιοποιηθεί απευθείας κατά 100% από το ΤΧΣ και να περάσει απευθείας στον έλεγχο του, χωρίς να δοθεί η δυνατότητα σε παλαιούς και τυχόν νέους μετόχους να ασκήσουν τα δικαιώματά τους.

Καθοριστική σε αυτή την αλλαγή στάσης του ΤΧΣ και της ΤτΕ, αλλά και στην αλλαγή του αρχικού πολύ κακού κλίματος που προέκυψε εντός της Εθνικής μετά τις εξελίξεις της περασμένης Κυριακής, υπήρξε η συμβολή του Συλλόγου Υπαλλήλων της Εθνικής (ΣΥΕΤΕ) που με τις δυναμικές του παρεμβάσεις ανέδειξε και κοινοποίησε το ζήτημα, ζητώντας να σταματήσει άμεσα η μεθόδευση του παράνομου αποκλεισμού των παλαιών μετόχων από τη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης.

Πλέον, ξεκινούν στην Εθνική πυρετώδεις προετοιμασίες, καθώς ο χρόνος μέχρι τις Γενικές Συνελεύσεις είναι ελάχιστος και τα ποσά που καλούνται να βρουν από τους ιδιώτες μετόχους διόλου ευκαταφρόνητα.

Και αυτό γιατί στην τελική Γενική Συνέλευση η Διοίκηση της Εθνικής θα πρέπει να πείσει τους μετόχους για τη βιωσιμότητα του σχεδίου που θα παρουσιάσει, τους τρόπους της εύρεσης των χρημάτων αλλά και τις εναλλακτικές.

Η Εθνική σχεδιάζει την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos) ώστε να καλύψει ένα μέρος των κεφαλαιακών της αναγκών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε χθες το απόγευμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας, η διαδικασία για την έγκριση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της τράπεζας θα αρχίσει στις 19 Απριλίου, ενώ αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 24 και 29 Απριλίου.

Η τράπεζα θα ζητήσει από τους μετόχους της να εγκρίνουν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της για άντληση κεφαλαίων μέχρι ποσού 9,756 δισ. ευρώ και την έκδοση CoCos έως 1,9 δισ. ευρώ. Δηλαδή, αν εκδοθούν CoCos 1,9 δισ. ευρώ, η συνολική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα είναι ύψους 7,856 δισ. ευρώ και κατ’ επέκταση η συμμετοχή των ιδιωτών θα πρέπει να ανέλθει σε 785,6 εκατ. ευρώ.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να αποφασίσει το εύρος του reverse split όσο και την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών, το χρόνο άσκησης του δικαιώματος των μετόχων να μετάσχουν στην αύξηση, τη διάθεση δικαιωμάτων που τυχόν δε θα ασκηθούν και άλλα συναφή θέματα.

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης του Δ.Σ. της Εθνικής Τράπεζας έχει ως εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας, σε συνέχεια της χθεσινής συνεδρίασής του, αποφάσισε σήμερα τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εθνικής Τράπεζας για την Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013, με θέματα:

1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέσω α) αύξησης της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών της Τράπεζας και μείωσης του συνολικού αριθμού αυτών με συνένωση των εν λόγω μετοχών (reverse split) και β) μείωσης της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών, όπως θα έχουν διαμορφωθεί μετά το reverse split, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού.

2. Έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων υπό αίρεση σε κοινές μετοχές, με δικαίωμα εξαγοράς αυτών από την Τράπεζα (cocos) συνολικού ποσού έως 1.900 εκατ. Ευρώ.

3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας για άντληση κεφαλαίων μέχρι ποσού 9.756 εκατ. Ευρώ μέσω έκδοσης νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαρτία που απαιτείται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί στις 24 Απριλίου η πρώτη Επαναληπτική Συνέλευση και στις 29 Απριλίου 2013, στη 1 το μεσημέρι, στο Μέγαρο Μελά επί της οδού Αιόλου 93, στην Αθήνα, η δεύτερη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση η οποία και θα λάβει τις σχετικές αποφάσεις.

Η πρόσκληση για τη σύγκλιση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και των Επαναληπτικών, σύμφωνα με το νόμο, θα αποσταλεί αύριο Πέμπτη, 11 Απριλίου 2013, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο Χρηματιστήριο, στις θεσμικές Αρχές και θα είναι διαθέσιμη, σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω της ιστοσελίδες της Τράπεζας www.nbg.gr”.

Share This

Share This

Share this post with your friends!