Στις πιο δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες για τους εργαζόμενους, τη χώρα μας και το λαό μας μετά τη Μεταπολίτευση, η ΟΤΟΕ με τη νέα Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2013-2015 απέδειξε ότι μπορεί να αμύνεται, να διαπραγματεύεται, να διεκδικεί και να επιτυγχάνει νίκες ιστορικής, θεσμικής, πολιτικής και κοινωνικής σημασίας για το παρόν και το μέλλον.

Οι διαπραγματεύσεις για τη νέα Κλαδική Σύμβαση διεξήχθησαν σε ένα περιβάλλον ναρκοθετημένο από τις πολιτικές και τις ρυθμίσεις των μνημονίων, που συνειδητά απέβλεπαν στην επιβολή δραματικών μειώσεων αποδοχών, στην κατάλυση των εργασιακών δικαιωμάτων και στην κατάργηση κάθε συλλογικής διαπραγμάτευσης και ρύθμισης, όπως ήδη συνέβη στη συντριπτική πλειοψηφία των κλάδων εργαζομένων σε όλη τη χώρα.

Το κρίσιμο δίλημμα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η ΟΤΟΕ δεν ήταν εάν θα είχαμε μια “περισσότερο ή λιγότερο ικανοποιητική Κλαδική Σύμβαση” σε σχέση με την προηγούμενη, όπως κατά κανόνα συνέβαινε στο παρελθόν, αλλά εάν θα είχαμε ή δε θα είχαμε πλεόν Κλαδική Σύμβαση.

Χωρίς νέα Κλαδική Σύμβαση, στις 14/5/2013 οι όροι της εργασιακής σχέσης των τραπεζοϋπαλλήλων (μισθοί, θεσμικά δικαιώματα, παροχές, ωράριο, άδειες κλπ) θα έπαυαν να έχουν συλλογική-κανονιστική ισχύ, θα γίνονταν αντικείμενο της ατομικής σύμβασης του κάθε εργαζόμενου και η διατήρησή τους θα επαφίοταν στις διαθέσεις του κάθε εργοδότη στην αβέβαια και άνιση ατομική διαπραγμάτευση με κάθε εργαζόμενο που θα ξεκινούσε με βάση το κατώτατο όριο αμοιβών των 586 ευρώ που έχει επιβληθεί με νομοθετική παρέμβαση.

Οι εργοδότες του κλάδου μας αντιτάσσονταν πεισματικά στην κλαδική συλλογική διαπραγμάτευση και ρύθμιση από την περίοδο πριν από την κρίση. Η πλήρης άρνηση των τραπεζιτών να διαπραγματευθούν από τότε ακόμη νέα Κλαδική Σύμβαση είχε αναγκάσει την ΟΤΟΕ να προσφύγει το 2008 και το 2009 στη Μεσολάβηση και τη Διαιτησία του ΟΜΕΔ, ώστε να υπάρξουν οι κλαδικές ρυθμίσεις και οι σημαντικές μισθολογικές αυξήσεις που είχαν επιτευχθεί.

Όμως, μετά τις μνημονιακές παρεμβάσεις, ο ΟΜΕΔ δεν υφίσταται πλέον.

Από τις 190 Συμβάσεις Εργασίας που υπήρχαν και έληξαν, μόνο 25 κατάφεραν να συναφθούν εκ νέου, όλες με σημαντικές παραχωρήσεις από τους εργαζόμενους, που έφεραν τις αμοιβές κοντά στα κατώτατα επίπεδα της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Όπου δεν ανανεώθηκαν οι Κλαδικές Συμβάσεις, οι μισθολογικές μειώσεις ξεπέρασαν το 30%, ενώ συνοδεύθηκαν και από σημαντικές απώλειες θεσμικών δικαιωμάτων.

Πέρα από αυτό το γενικά ζοφερό για τους εργαζόμενους τοπίο, η ΟΤΟΕ είχε να αντιμετωπίσει και την πρόκληση των εξαγορών και των συγχωνεύσεων και τις συνεπακόλουθες σημαντικές πιέσεις για την απασχόληση στον κλάδο.

Συνεπώς, έπρεπε να διασφαλίσει συνθήκες προστασίας της απασχόλησης και εργασιακής ασφάλειας για όλους.

Σε αυτό το τόσο ρευστό και δυσμενές για τους εργαζόμενους και την κοινωνία περιβάλλον, η νέα Κλαδική Σύμβαση απαντά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις προκλήσεις της εποχής. Η νέα Κλαδική Σύμβαση μεταξύ ΟΤΟΕ και Τραπεζών, διάρκειας 2,5 ετών, είναι το καλύτερο που ο κλάδος θα μπορούσε να πετύχει σήμερα για τη συλλογική διατήρηση και προστασία του κύριου όγκου των μισθολογικών και των θεσμικών κατακτήσεων των τραπεζοϋπαλλήλων.

Διαβάστε παρακάτω τη σχετική ανακοίνωση της ΟΤΟΕ με την αναλυτική περιγραφή των όρων της νέας Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των Τραπεζοϋπαλλήλων που θα ισχύει ως το τέλος του 2015.

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΥΠΕΓΡΑΨΕ Η ΟΤΟΕ.

Διαβάστε επίσης εδώ αναλυτικά με έναν κλικ τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Τραπεζών – ΟΤΟΕ για τα έτη 2013-2015 που υπογράφτηκε στις 14/5/2013.

ΣΣΕ ΤΡΑΠΕΖΩΝ-ΟΤΟΕ 2013-2015

Share This

Share This

Share this post with your friends!